Bilgi bankası
RSS Beslemesi
Son Güncellemeler
Aug
17
e-Arşiv Fatura Düzenleyen Mükelleflere Duyuru
Gönderen Mustafa Erhan on 17 August 2018 09:15 AM

Değerli Müşterilerimiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Arşiv fatura uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükellefler için duyuru yayınlanmıştır.

Duyuru kapsamında,

Düzenlenen tüm faturalarda (e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kağıt Fatura) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ nun 230. Maddesi’nde belirtilen müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerinin yer alması zorunluluğuna uyulması gerektiği;

Vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere düzenlenecek faturalarda ise vergi dairesi ve vergi kimlik numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgilerine yer verilmesi zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyurunun detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Konu ile ilgili müşterilerinizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

Pronic Yazılım


Devamını Oku »Jun
26
Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları Bilgilendirme - Hatırlatma
Gönderen Mustafa Erhan on 26 June 2018 05:38 PM

Değerli Müşterilerimiz, 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan aşağıda detayları yer alan duyurudaki  işlemlerin tamamlanılması için hatırlatmadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.04.2018 tarihinde “e-Arşiv Teknik Kılavuzu” 1.7 Versiyonu yayınlanmıştır.

Yayınlanmış olan GIB duyurusunda, e-Arşiv Teknik Kılavuzuna “Faturanın alıcıya kağıt ortamda iletilmesi durumunda, müşteriye verilen kağıt çıktı üzerinde okunacak format ve standartta, söz konusu faturanın elektronik ortamda da hangi platformdan indirilebileceği ve e-Arşiv faturanın hangi tarihten itibaren GİB başkanlık sistemleri üzerinden sorgulanıp doğrulanabileceği hakkında bilgiye yer verilmelidir.” ifadesi eklenmiştir.

Duyuruya istinaden sistemlerimizde geliştirmelerimiz tamamlanmış olup e-Arşiv sorgulama platformumuz güncellenmiştir. "https://faturasorgulama.elogo.com.tr"

Geliştirmenin fatura tasarımlarına aktarılabilmesi için , eLogo özel entegratörlük tasarım aracında kayıtlı olan tasarımlar üzerinde “Güncelle”, “Kaydet” işlemi yapılması gerekmektedir. Bu işlem sonrası e-Arşiv fatura tasarımlarının alt kısmında “e-Arşiv faturalarınızı elektronik ortamda görüntülemek ve indirilebilmek için https://faturasorgulama.elogo.com.tr" platformunu kullanabilirsiniz.“ ibaresi yer alacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html adresinden ulaşabilirsiniz.


Devamını Oku »May
31

Değerli Müşterilerimiz,

30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne istinaden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »May
21
Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları Bilgilendirme - Hatırlatma
Gönderen Mustafa Erhan on 21 May 2018 09:06 AM

Değerli Müşterilerimiz,

Gelir İdaresi Başkanılığı tarafından yayınlanan aşağıda detayları yer alan duyurudaki  işlemlerin tamamlanılması için hatırlatmadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.04.2018 tarihinde “e-Arşiv Teknik Kılavuzu” 1.7 Versiyonu yayınlanmıştır.

Yayınlanmış olan GIB duyurusunda, e-Arşiv Teknik Kılavuzuna “Faturanın alıcıya kağıt ortamda iletilmesi durumunda, müşteriye verilen kağıt çıktı üzerinde okunacak format ve standartta, söz konusu faturanın elektronik ortamda da hangi platformdan indirilebileceği ve e-Arşiv faturanın hangi tarihten itibaren GİB başkanlık sistemleri üzerinden sorgulanıp doğrulanabileceği hakkında bilgiye yer verilmelidir.” ifadesi eklenmiştir.

Duyuruya istinaden sistemlerimizde geliştirmelerimiz tamamlanmıştır.

Geliştirmenin fatura tasarımlarına aktarılabilmesi için , eLogo özel entegratörlük tasarım aracında kayıtlı olan tasarımlar üzerinde “Güncelle”, “Kaydet” işlemi yapılması gerekmektedir. Bu işlem sonrası e-Arşiv fatura tasarımlarının alt kısmında “e-Arşiv faturalarınızı elektronik ortamda görüntülemek ve indirilebilmek için https://faturasorgulama.elogo.com.tr" platformunu kullanabilirsiniz.“ ibaresi yer alacaktır.

Müşterilerinizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

eLogo özel entegratörlük tasarım aracına ait kullanma kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »