Bilgi bankası
RSS Beslemesi
Son Güncellemeler
Sep
15
Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Güncel Tebliğ Taslağı Yayınlandı!
Gönderen Mustafa Erhan on 15 September 2017 03:17 PM

Sevk İrsaliyesi”, “Müstahsil Makbuzu” ve “Serbest Meslek Makbuzu belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini konu alan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı yayınlanmıştır. 
Tebliğde yer alan bilgiye göre e-Fatura mükellefleri; 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren her üç uygulamaya da gönüllü geçiş yapabilecekler. 


e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 1 Temmuz 2018

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 1 Temmuz 2018

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ; 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının,  söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

GİB tarafından yayınlanan Tebliğ Taslağına ulaşmak için  tıklayınız.


Devamını Oku »Aug
9
21 Temmuz 2017 Tarihli “e-Defter Paketi Gönderimi Hakkında
Gönderen Mustafa Erhan on 09 August 2017 10:57 AM

Değerli Müşterilerimiz,
 
ERP ürünleri 2.45.01.00 Ara sürümü kullanıma sunulmuştur. 15.08.2017 tarihinden sonra e-Defter paketi gönderecek firmaların bizimle iletişime geçip versiyon güncellemesi yapmaları gerekmektedir.
 
 
Not:  2.45.01.00 Sürümü ile birlikte e-Defter paketinde 21 Temmuz 2017 tarihli tebliğe göre güncellemeler yapılmıştır.  15.08.2017 tarihi öncesine kadar Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimleri mevcut versiyonlar üzerinden yapılabilir. 15.08.2017 ve sonrası tarihlerde ise e-defter gönderimi yapılabilmesi için kullanıcılarımızın 2.45.01.00  versiyona geçiş yapılması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »Jul
29
21 Temmuz 2017 Tarihli “eDefter Paketi”nde Güncelleme Hakkında
Gönderen Mustafa Erhan on 29 July 2017 10:02 AM

Değerli Müşterilerimiz,
 
21 Temmuz 2017 tarihinde www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Defter Paketi”nde güncelleme yapılmıştır. Yapılan bu güncelleme ile e-Defter Beratlarının bilgi içeriği değiştirilmiştir.
 
Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 31/07/2017 tarihine kadar söz konusu dönemlere ait berat yüklemesi yapacak mükellefler, eski formatta berat göndermeye devam edebilecek olup, geriye dönük herhangi bir işlem yapmayacak; ancak 15/08/2017 tarihinden itibaren yüklenecek (ait olduğu dönemden bağımsız olarak) e-Defter beratları için bu güncellemeleri uygulayacaktır.
 
e-Defter uygulamasının güncellenmesi ile ilgili çalışmalar başlamış olup, 15.08.2017 tarihinden önce kullanıma sunulacaktır.
 
e-Defter beratlarında yapılacak güncelleme 2.45.xx versiyonu ve sonrasındaki versiyonları kapsayacaktır. Müşterilerimizin güncel e-Defter uygulamasına sahip olmaları için 2.45.xx ve üzeri versiyonlara geçiş yapması gerekmektedir.
 
Güncelleme ilgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/e-Defter_paketi.pdf
 
Not: 31.07.2017 tarihine kadar Nisan 2017 dönemine ait e-Defter gönderimi yapılacaktır. Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimi için son tarih 31.08.2017’dir.
15.08.2017 tarihi öncesine kadar Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimi mevcut versiyonlar üzerinden yapılabilir. 15.08.2017 ve sonrası tarihlerde e-defter gönderimi yapılamabilmesi için güncel versiyona geçiş yapılması gerekmektedir.


Saygılarımızla,
Pronic Yazılım

 


Devamını Oku »Jul
7

GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) ihracat işlemlerinin aksamaması için e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemleri tesis edilebilir. Bunun için söz konusu e-fatura kağıt çıktısının bir örneği alınıp, ihracatta e-fatura uygulaması öncesinde kullanılan matbu ( kağıt/e-arşiv) faturada yapıldığı gibi belge üzerine ihracatçı tarafından kaşe ve imza tatbik edilerek ve GÇB’ye “0100” belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilir. Sistemde yaşanan aksaklık giderildikten sonra GTB tarafından gerekli sistem yanıtı dönülecek olup, söz konusu e-Faturanın GTB portali üzerinden manuel olarak kapatılması gerekecektir. Manuel kapatma işlemi ile ilgili olarak gerekli altyapı hazırlandığında ayrıca duyurulacaktır. 
Duyurulur.


Devamını Oku »