Bilgi bankası
RSS Beslemesi
Son Güncellemeler
Aug
9
21 Temmuz 2017 Tarihli “e-Defter Paketi Gönderimi Hakkında
Gönderen Mustafa Erhan on 09 August 2017 10:57 AM

Değerli Müşterilerimiz,
 
ERP ürünleri 2.45.01.00 Ara sürümü kullanıma sunulmuştur. 15.08.2017 tarihinden sonra e-Defter paketi gönderecek firmaların bizimle iletişime geçip versiyon güncellemesi yapmaları gerekmektedir.
 
 
Not:  2.45.01.00 Sürümü ile birlikte e-Defter paketinde 21 Temmuz 2017 tarihli tebliğe göre güncellemeler yapılmıştır.  15.08.2017 tarihi öncesine kadar Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimleri mevcut versiyonlar üzerinden yapılabilir. 15.08.2017 ve sonrası tarihlerde ise e-defter gönderimi yapılabilmesi için kullanıcılarımızın 2.45.01.00  versiyona geçiş yapılması gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »Jul
29
21 Temmuz 2017 Tarihli “eDefter Paketi”nde Güncelleme Hakkında
Gönderen Mustafa Erhan on 29 July 2017 10:02 AM

Değerli Müşterilerimiz,
 
21 Temmuz 2017 tarihinde www.edefter.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Defter Paketi”nde güncelleme yapılmıştır. Yapılan bu güncelleme ile e-Defter Beratlarının bilgi içeriği değiştirilmiştir.
 
Bu kapsamda, 2017/Mayıs ve takip eden aylara ait e-Defter beratlarının söz konusu güncellemeye uygun olarak oluşturulması ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gerekmektedir. 31/07/2017 tarihine kadar söz konusu dönemlere ait berat yüklemesi yapacak mükellefler, eski formatta berat göndermeye devam edebilecek olup, geriye dönük herhangi bir işlem yapmayacak; ancak 15/08/2017 tarihinden itibaren yüklenecek (ait olduğu dönemden bağımsız olarak) e-Defter beratları için bu güncellemeleri uygulayacaktır.
 
e-Defter uygulamasının güncellenmesi ile ilgili çalışmalar başlamış olup, 15.08.2017 tarihinden önce kullanıma sunulacaktır.
 
e-Defter beratlarında yapılacak güncelleme 2.45.xx versiyonu ve sonrasındaki versiyonları kapsayacaktır. Müşterilerimizin güncel e-Defter uygulamasına sahip olmaları için 2.45.xx ve üzeri versiyonlara geçiş yapması gerekmektedir.
 
Güncelleme ilgili duyuruya aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
 
http://www.edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/e-Defter_paketi.pdf
 
Not: 31.07.2017 tarihine kadar Nisan 2017 dönemine ait e-Defter gönderimi yapılacaktır. Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimi için son tarih 31.08.2017’dir.
15.08.2017 tarihi öncesine kadar Mayıs 2017 dönemine ait e-defter gönderimi mevcut versiyonlar üzerinden yapılabilir. 15.08.2017 ve sonrası tarihlerde e-defter gönderimi yapılamabilmesi için güncel versiyona geçiş yapılması gerekmektedir.


Saygılarımızla,
Pronic Yazılım

 


Devamını Oku »Jul
7

GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) ihracat işlemlerinin aksamaması için e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemleri tesis edilebilir. Bunun için söz konusu e-fatura kağıt çıktısının bir örneği alınıp, ihracatta e-fatura uygulaması öncesinde kullanılan matbu ( kağıt/e-arşiv) faturada yapıldığı gibi belge üzerine ihracatçı tarafından kaşe ve imza tatbik edilerek ve GÇB’ye “0100” belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilir. Sistemde yaşanan aksaklık giderildikten sonra GTB tarafından gerekli sistem yanıtı dönülecek olup, söz konusu e-Faturanın GTB portali üzerinden manuel olarak kapatılması gerekecektir. Manuel kapatma işlemi ile ilgili olarak gerekli altyapı hazırlandığında ayrıca duyurulacaktır. 
Duyurulur.


Devamını Oku »Jun
15

Değerli Müşterilerimiz,

Bilindiği üzere mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin ilk düzenleme 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;
“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle söz konusu tebliğ düzenlemesi ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükelleflerimiz, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

Logo Connect üzerinden e- Fatura gönderecek olan müşterilerimizin Tiger Versiyonu pazartesi günü yayınlanacak olan 2.45 versiyonuna güncellenmesi gerekmekte.  

İhracat faturalarını gönderebilmek için dış ticaret modülü olması gerekmekte ve ekli dokümandaki adımlar sırayla uygulanmalıdır.

Yabanci_Bolgeye_ihracat_e_Fatura_Gonderimi


Devamını Oku »