Bilgi bankası
RSS Beslemesi
Son Güncellemeler
Jun
26
Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları Bilgilendirme - Hatırlatma
Gönderen Mustafa Erhan on 26 June 2018 05:38 PM

Değerli Müşterilerimiz, 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan aşağıda detayları yer alan duyurudaki  işlemlerin tamamlanılması için hatırlatmadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.04.2018 tarihinde “e-Arşiv Teknik Kılavuzu” 1.7 Versiyonu yayınlanmıştır.

Yayınlanmış olan GIB duyurusunda, e-Arşiv Teknik Kılavuzuna “Faturanın alıcıya kağıt ortamda iletilmesi durumunda, müşteriye verilen kağıt çıktı üzerinde okunacak format ve standartta, söz konusu faturanın elektronik ortamda da hangi platformdan indirilebileceği ve e-Arşiv faturanın hangi tarihten itibaren GİB başkanlık sistemleri üzerinden sorgulanıp doğrulanabileceği hakkında bilgiye yer verilmelidir.” ifadesi eklenmiştir.

Duyuruya istinaden sistemlerimizde geliştirmelerimiz tamamlanmış olup e-Arşiv sorgulama platformumuz güncellenmiştir. "https://faturasorgulama.elogo.com.tr"

Geliştirmenin fatura tasarımlarına aktarılabilmesi için , eLogo özel entegratörlük tasarım aracında kayıtlı olan tasarımlar üzerinde “Güncelle”, “Kaydet” işlemi yapılması gerekmektedir. Bu işlem sonrası e-Arşiv fatura tasarımlarının alt kısmında “e-Arşiv faturalarınızı elektronik ortamda görüntülemek ve indirilebilmek için https://faturasorgulama.elogo.com.tr" platformunu kullanabilirsiniz.“ ibaresi yer alacaktır.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html adresinden ulaşabilirsiniz.


Devamını Oku »May
31

Değerli Müşterilerimiz,

30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne istinaden, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Maliye Bakanlığı’nca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere, kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »May
21
Gelir İdaresi Başkanlığı Duyuruları Bilgilendirme - Hatırlatma
Gönderen Mustafa Erhan on 21 May 2018 09:06 AM

Değerli Müşterilerimiz,

Gelir İdaresi Başkanılığı tarafından yayınlanan aşağıda detayları yer alan duyurudaki  işlemlerin tamamlanılması için hatırlatmadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 04.04.2018 tarihinde “e-Arşiv Teknik Kılavuzu” 1.7 Versiyonu yayınlanmıştır.

Yayınlanmış olan GIB duyurusunda, e-Arşiv Teknik Kılavuzuna “Faturanın alıcıya kağıt ortamda iletilmesi durumunda, müşteriye verilen kağıt çıktı üzerinde okunacak format ve standartta, söz konusu faturanın elektronik ortamda da hangi platformdan indirilebileceği ve e-Arşiv faturanın hangi tarihten itibaren GİB başkanlık sistemleri üzerinden sorgulanıp doğrulanabileceği hakkında bilgiye yer verilmelidir.” ifadesi eklenmiştir.

Duyuruya istinaden sistemlerimizde geliştirmelerimiz tamamlanmıştır.

Geliştirmenin fatura tasarımlarına aktarılabilmesi için , eLogo özel entegratörlük tasarım aracında kayıtlı olan tasarımlar üzerinde “Güncelle”, “Kaydet” işlemi yapılması gerekmektedir. Bu işlem sonrası e-Arşiv fatura tasarımlarının alt kısmında “e-Arşiv faturalarınızı elektronik ortamda görüntülemek ve indirilebilmek için https://faturasorgulama.elogo.com.tr" platformunu kullanabilirsiniz.“ ibaresi yer alacaktır.

Müşterilerinizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

eLogo özel entegratörlük tasarım aracına ait kullanma kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun detaylarına http://www.efatura.gov.tr/duyurular.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »Apr
28

Değerli İş Ortağımız,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmış 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilme süresi  ile elektronik defterlerinin beratlarının yüklenme süresinin uzatılmasına ait duyuruyu aşağıda bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/103

 

Konusu: 2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süresi, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.

 

Tarihi : 20/04/2018

 

Sayısı  : VUK-103 / 2018-7

 

1. Giriş:

 

Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, 213 Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;  2017 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması, mezkur  Kanunun mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

 

2. Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

 

25 Nisan 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 30 Nisan 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (30 Nisan 2018) ödeyecekleri tabiidir.

 

3. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:

 

30 Nisan 2018 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Haziran 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

 

Duyurulur.

 


Devamını Oku »