Bilgi bankası
RSS Beslemesi
Son Güncellemeler
Jul
7

GİB veya GTB sistemlerinde bir sorun yaşandığında (1210 ya da 1220 kodu alındığında) ihracat işlemlerinin aksamaması için e-faturaların kağıt çıktılarına istinaden gümrük çıkış işlemleri tesis edilebilir. Bunun için söz konusu e-fatura kağıt çıktısının bir örneği alınıp, ihracatta e-fatura uygulaması öncesinde kullanılan matbu ( kağıt/e-arşiv) faturada yapıldığı gibi belge üzerine ihracatçı tarafından kaşe ve imza tatbik edilerek ve GÇB’ye “0100” belge kodu ile eklenerek ihracat işlemlerine devam edilebilir. Sistemde yaşanan aksaklık giderildikten sonra GTB tarafından gerekli sistem yanıtı dönülecek olup, söz konusu e-Faturanın GTB portali üzerinden manuel olarak kapatılması gerekecektir. Manuel kapatma işlemi ile ilgili olarak gerekli altyapı hazırlandığında ayrıca duyurulacaktır. 
Duyurulur.


Devamını Oku »Jun
15

Değerli Müşterilerimiz,

Bilindiği üzere mal ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin ilk düzenleme 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılmıştır. Söz konusu tebliğin “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölümünde;
“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1.7.2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle söz konusu tebliğ düzenlemesi ile ihracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır. e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükelleflerimiz, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

Logo Connect üzerinden e- Fatura gönderecek olan müşterilerimizin Tiger Versiyonu pazartesi günü yayınlanacak olan 2.45 versiyonuna güncellenmesi gerekmekte.  

İhracat faturalarını gönderebilmek için dış ticaret modülü olması gerekmekte ve ekli dokümandaki adımlar sırayla uygulanmalıdır.

Yabanci_Bolgeye_ihracat_e_Fatura_Gonderimi


Devamını Oku »Apr
28
e-Arşiv Faturası - 1 Mayıs 2017 Tarihli Değişiklik Hakkında
Gönderen Mustafa Erhan on 28 April 2017 06:09 PM

Değerli Müşterilerimiz,

Gelir İdaresi’nin 05.04.217 tarihinde yayınladığı duyuruya istinaden, ‘TEMELFATURA’ olarak oluşan e-Arşiv fatura PROFILEID alanının 01.05.2017 tarihi itibari ile ‘EARSIVFATURA’ oluşturulması gerekmektedir. Alanının otomatik ‘EARSIVFATURA’ olarak oluşması ve şematron hatası alınmaması için 01.05.2017 tarihinden önce LogoConnectSYS’den Güncelleme Sihirbazının çalıştırılması gerekmektedir.

NOT : LogoConnect/Seçenekler/Genel Parametreler altındaki “Güncellemeler otomatik yüklensin” parametresi işaretli olan kullanıcıların dosyaları otomatik olarak güncelleneceğinden ekstra SYS’den güncelleme sihirbazı çalıştırılmasına gerek bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,
Pronic Yazılım


Devamını Oku »Feb
14
Mükellef Kontrol Uygulaması
Gönderen Mustafa Erhan on 14 February 2017 11:50 AM

Değerli Müşterilerimiz,

MükellefKontrol.exe yayınlanmıştır!! Yeni uygulamaya aşağıdaki link altından ulaşılabilir.
ftp://download.logo.com.tr/Windows/TOOLS/e-devlet-uygulamalari/

Yapılan geliştirmeler :

1.       Performans geliştirmesi yapılmıştır.
2.       Zamanlayıcının birden çok firma için çalışması sağlanmıştır.
3.       Uygulamanın Oracle veritabanı ile çalışması sağlanmıştır.
4.       Uygulamanın firma bazlı birden fazla database kullanımı olan kullanıcılar için çalışması sağlanmıştır.
5.       Diyalogo.dll, ERP Cari Hesap Kartları F9 menüsünden çalıştırılan “e-Fatura Kontrol Et”, “e-Fatura Toplu Kontrol Et” işlemleri ile MükellefKontrol.exe‘nin aynı işleyiş mantığında çalışması sağlanmıştır. Çalışma şekilleri ekranlar dahil birebir aynıdır. Diyalogo.dll 13 Mart’ta çıkacak olan ERP sürümü içerisinde verilecektir.

Çalışma şekli :

Cari Hesap Kartı F9 menüsü “e-Fatura Kontrol Et” ve MükellefKontrol.exe “Bir Cari Hesabı Kontrol Et” işlemleri ile tek cari için kontrol sağlanabilir.

 

 

 

1.       Tek cari için sorgulama yapmak için kullanılır.
2.       ERP klasörü tanımlanır.
3.       ERP’de sorgulama yapılacak olan firma numarası tanımlanır.
4.       Arama yapılacak olan cari hesabın seçilmesi için verilen firma numarasına ait carilerin listesi açılır.
5.       Arama yapılacak olan cari hesap kartı seçilir.

Cari Hesap Kartı F9 menüsü “e-Fatura Toplu Kontrol Et” ve MükellefKontrol.exe “Bütün Cari Hesabı Kontrol Et” işlemleri tüm cari kayıtlar için kontrol sağlamaktadır.
NOT : “e-Fatura Toplu Kontrol Et” sadece GİB e-Fatura Kullanıcı Listesi ile eşleşen ve güncellenmesi gereken kayıtlar için çalışmaktadır. Güncel kayıtlar için ekranda veri çıkmayacaktır.

 

 

1.       Firmada bulunan tüm cari hesapların listesini getirir.
2.       Firmada kayıtlı cariler arasından sadece Gelir İdaresi e-Fatura Kontrol Listesinde bulunan tüm carilerin listesini getirir.

 

 

Durum statüleri :

1.       Güncel
Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli ve etiket bilgisi doğru olduğu durumda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelmez.

2.       e-Fatura mükellefi değil
Cari hesap kartında e-Fatura parametresinin işaretli olduğu ancak carinin e-Fatura Kullanıcı Listesinde bulunmadığı durumda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartındaki e-Fatura parametresinin işareti kaldırılır.

3.       Etiketi hatalı/değişmiş
Cari hesap kartında tanımlı olan etiket bilgisinin hatalı olduğu durumlarda verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartı etiket bilgisi güncellenir.

4.       Yeni mükellef
Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli değilken e-Fatura Kullanıcı Listesinde mükellef görünen cariler için verilen statüdür. Bu statüde güncelleme parametresi otomatik işaretli gelir ve cari hesap kartı e-fatura işareti ile etiket bilgileri güncellenir.

5.       Etiket hatalı/değişmiş, Birden fazla etiketi var
Cari hesap kartında tanımlı olan etiket bilgisinin hatalı olduğu ve e-Fatura Kullanıcı Listesinde mükellefe ait birden fazla etiket bilgisi olduğu durumlarda verilen statüdür. Bu durumda etiket bilgisi alanı boş olarak getirilir ve ekrandaki combobox’tan bilginin manuel seçilmesi beklenir. Seçim yapılmadan cari hesap kartının güncellenmesi durumunda etiket bilgisi boş güncellenecektir. Etiket bir kere seçildikten ve cari güncellendikten sonra bir daha ki sorgulamalarda cari seçilen etiket bilgisi ile getirilir ve statü “Güncel” olarak set edilir.

6.       Yeni mükellef, Birden fazla etiketi var
Cari hesap kartında e-Fatura parametresi işaretli olmadığı ve mükellefe ait e-Fatura Kontrol Listesinde birden fazla etiket olduğu durumda verilen statüdür. Bu durumda bu cari için etiket bilgisi boş olarak getirilir ve ekrandaki combobox’dan etiket seçiminin manuel yapılması gerekir. Seçim birkez yapıldıktan sonra bir dahaki sorgulamalarda bu cari için statü “Güncel” olarak set edilecek ve etiket bilgisi doğru kabul edilecektir. Etiket manuel seçilmediği durumda cari hesap kartı etiket bilgisi boş güncellenecek ve her sorgulamada seçim yapılması için listeye “Etiket hatalı/değişmiş, Birden fazla etiketi var” statüsü ile getirilecektir.

Zamanlayıcı :

Zamanlayıcı özelliği ile en az 1 saat aralıklar ile tüm firmaların carileri otomatik güncellenebilecektir. Bu güncelleme sırasında yukarıda bahsedilen durumlardan sadece güncelleme parametresi otomatik dolu gelen cariler için güncelleme yapılacaktır. Bu özelliğin çalışması için MükellefKontrol.exe’nin açık tutulması gerekmektedir.

 

 

Saygılarımızla,
 Pronic Yazılım

 


Devamını Oku »