Bilgi bankası
Bilgi Bankası
Genç ve Kadın İstihdamı 4447 7.madde
Gönderen Tutku Kılınçkıran on 15 January 2014 03:51 PM

III. GENÇ VE KADIN İSTİHDAMI TESVİKİ

Yasal Dayanak: 5763 sayılı İs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değisiklik yapılması Hakkında Kanun (RG: 26.05.2008, Sayı: 26887) 4447 Sayıslı Kanun Geçici 7. maddesi

Yürürlük Tarihi: 01.07.2008 -30.06.2010

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genelgesi:

2008/73 (01.08.2008): 18-29 yas aralığında olan erkek ve 18 yasından büyük kadın sigortalılardan yeni ise alınanlara iliskin isveren hissesi sigorta prim tesviki

İçerik :

İsgücü piyasasında dezavantajlı konumda bulunan gençlerin ve kadınların istihdamını artırmak amacıyla, mevcut istihdama ilave olarak ise alınan 18 yasından büyük kadınlar ile 18-29 yas aralığında olan erkeklere ait isveren SSK primleri, bes yıl boyunca kademeli olarak İssizlik Sigortası Fonundan karsılanmaktadır. Kanun uyarınca, 01.07.2008 tarihinden önceki bir yıllık dönemde ( isyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak; 30.06.2009 tarihine kadar ise alınan ve ise giris tarihi itibariyle yası, erkek ise 18 yasından büyük ve 29 yasından küçük, kadın ise 18 yasından büyük olan ve fiilen çalıstırılanların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait isveren hisselerinin;

Birinci yıl yüzde100’ü,

İkinci yıl yüzde 80’i,

Üçüncü yıl yüzde 60’ı,

Dördüncü yıl yüzde 40’ı ve

Besinci yıl yüzde 20’si

İssizlik Sigortası Fonundan karsılanmaktadır. İsveren hissesi sigorta prim tesvikinden yararlanılabilmesi için sigortalının 2008/Ocak ile 2008/Haziran aylarına iliskin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması gerekmektedir.

4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinde, isveren hissesi sigorta prim tesvikinden yararlanılabilmesi için sigortalılar yönünden aranılan sartlardan biri de, sigortalının fiilen çalısmasıdır. Buna göre, anılan Kanunda öngörülen diğer sartlara sahip olmasına rağmen ay içinde çesitli nedenlerle (yıllık ücretli izin ve istirahat gibi) fiilen çalısmamıs olan sigortalılara, isverenlerce ücret ödenmesi halinde, fiilen çalısılmamıs sürelere iliskin ödenen ücretlerden dolayı /sözkonusu tesvikten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Logo İnsan Kaynakları Ürünlerinde Özürlü Tesviğinin Uygulanması

1. Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi raporlaması ve sicil kartında seçebilmek için indirim kanunu numarası Ayarlar/Tip Tanımları/SGK İndirim Kanunları bölümünden kaydedilmelidir.

2. İndirimden yararlanacak personelin; Sicil Kartı/Bordro Bilgileri/Tabilikler bölümünden “İndirim kanunu” ve “İstihdam Yasası” seçenekleri seçilmelidir. İndirim Kanunu bölümünde 1. Maddede belirtilmis ve açılmıs olan İndirim Kanunu seçilmelidir. İstihdam Yasası bölümünde ise ilk yıl için %100 (Đssizlik Fonu) seçeneği seçilmelidir.

3. İstihdam Yasasına İssizlik Oranının Dahil olup olmaması parametreye bağlanmıstır. Programda, Ayarlar/Parametreler/ Bordro Parametreleri/Diğer Parametreler bölümünde: “İstihdam Yasasına Đssizlik Oranı Dahil: Evet/Hayır” seçeneği ile belirlenir. Parametrede yapılacak seçime göre; istihdam yasası uygulamasında kullanılacak isveren primi hesabına issizlik primi dahil edilir veya hesaplama dısında tutulur.

4. İstihdam yasası ile ilgili hesaplamada; Günlük Asgari Ücret ile SSK İsveren oranının çarpımı sonucu hesaplanan değerle SSK Çalısma günü(30) çarpılır. Bu sonuç ile ilgili puantaj kartında hesaplanan SSK İsveren tutarı karsılastırılıp küçük olan değer alınır. 

İstihdam İndirim Oranı * Min(((Günlük Asg.Ücret*SSK İsveren oranı)*SSK Çalısma günü), SSK İsveren tutarı)

Örnek:

İstihdam İndirim Oranı : %100 / Asgari Ücret : 796,5 /SSK İsveren Primi Oranı(İssizlik dahil) : %21,5

Brüt Ücret : 1000 YTL

Asgari ücret üzerinden tutarların hesaplanması:

Günlük asgari ücret: 796,50/30= 26,55
Günlük Asg.Ücret*SSK İsveren oranı: 26,55*21,5% = 5,7083 (Bir günlük asgari ücretin isv. primidir)
Personel için ilgili ayda hesaplanan SSK isveren primi: 5,7083*30= 171,25

Personel maası üzerinden tutarların hesaplanması:

Günlük brüt ücret: 1.000 /30= 33,33
Günlük Brüt Ücret*SSK Dsveren oranı: 33,33*21,5% = 7,16
Personel için ilgili ayda hesaplanan SSK isveren primi: 7,16*30= 215

İki değer birbiriyle karsılastırılır ve küçük olan değer hesaplamada kullanılır.
215(puantaj isveren primi)>171,25 (Asgari ücret isveren primi)
171,25* 1 (personel indirim oranı)= 171,25 (Puantaja yansıtılacak tutar)

(0 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.