Bilgi bankası
Bilgi Bankası
ERP 2.46.00.00 Sürüm Duyurusu
Gönderen Mustafa Erhan on 19 December 2018 09:46 AM
  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINERP-62910
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Bölgesel Ayarlarda Türkçe Dışında Format Seçimi Yapıldığında Cari Hesap İşlem Merkezine Giriş Sırasında ‘Could Not Convert Variant Of Type (Unicodestring) İnto Type (Date)’ Hatası Alınıyor.
Bölgesel ayarlarda Türkçe dışında herhangi bir format seçimi yapılarak Cari Hesap İşlem Merkezine girilmek istendiğinde ‘Could Not Convert Variant Of Type (Unicodestring) İnto Type (Date)’ hatası alınıyordu, düzeltildi.
2 WINERP-61788
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Talep Yönetimi
  Hareketler - Talep Fişleri
Talep Fişinde Seçilen Masraf Merkezi, Stoktan Karşılama Yöntemi Sonucu Oluşan Sarf Fişine Gelmemektedir.
Talep fişi satırlarında seçilen masraf merkezi bilgisinin stoktan karşılama yöntemi sonucu oluşan sarf fişi satırlarına gelmesi sağlanmıştır.
3 WINERP-12974
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Yönetim - Kayıt Numaralama Şablonları
Tahsil ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullandığı Durumlarda Numaralama Tarihe Göre Yapılabilmelidir
Muhasebe Parametrelerinde "Kur farkı,tahsil ve tediye fişleri mahsup fişinin kayıt numaralama şablonunu kullansın: Evet" seçili olduğunda fiş türüne göre numaralam yapıyordu. "Kur farkı, tahsil ve tediye fişleri mahsup fişinin kayıt numaralama şablonunu kullandığında sıralama" parametresi eklenerek tarihe göre fiş numaralama yapılması sağlandı.
4 WINERP-67034
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Satış irsaliyesinde (Toptan/ Perakende) İstisna Malzemeler Varsa F9-Faturala İle e-Arşiv Ya Da e-Fatura Oluşturulduğunda Fatura Numarası Atlıyor.
e-Arşiv ve e-Fatura irsaliyeleri üzerinden faturalama yapılırken KDV muafiyet sebebi uyarısı alındığında fatura numarası atlayarak kaydediliyordu,düzeltildi.
5 WINTLS-5945
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Uygulamaya Giriş Sırasında "Cannot call Start on a running or suspended thread." Hatası Alınıyor.
3 Serisi ürünlerde bazı terminallerde uygulamaya giriş sırasında "Cannot call Start on a running or suspended thread." hatası alınıyordu, düzeltildi.
6 WINERP-66964
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
  Hareketler - Malzeme Temini Önerileri
Malzeme Temini Öneri Gerçekleştirme Ekranındaki Miktar Bilgisinin Detayları F9 Menüde Gösterilmelidir.
Malzeme temini öneri gerçekleştirme ekranındaki miktar bilgisinin detayları F9 menüde temin miktar analizi seçeneği ile eklenmiştir.
7 WINERP-66520
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
  Hareketler - Üretim Emirleri
Malzeme Temini Güvenli Stok+ Alınan Siparişler Olarak Seçildiğinde Farklı Ambarlardan Malzeme Transferi Yapıldığında Güvenli Stoğu Her Teminde Transfer Ediyor.
Üretim emri malzeme temini işlemi güvenli stok ve alınan siparişler olduğunda güvenli stok miktarını her üretim emrinde transfer etmemesi sağlandı.
8 WINERP-65724
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İhracat
  Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri
İhracat Faturalarında Bulunan Ambalaj Kodu, Kap Adedi ve Paket/Koli No Tanımlarının Satır Bazında Yapılması İstenmektedir.
İhracat operasyon fişleri satırlarına Ambalaj Kodu, Kap Adedi, Paket/Koli No ve GTIP kodu alanları eklenerek satır bazında giriş yapılması sağlanmıştır.
9 WINERP-66465
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  Ana Kayıtlar - E-Defterler 
e-Defter Uygulamasında GİB'in Yayınladığı Temmuz 2017 Güncellemeleri İle İlgili Çalışma Yapılmalı.
e-Defter uygulamasında GİB'in yayınladığı temmuz 2017 güncellemeleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 
 
Yapılan düzenlemeler; 
- Yevmiye ve Büyük Defter berat dosyalarına 391,191,600,601,602 hesap kodları için borç / alacak bakiye alanları eklendi ve Berat görselinde görüntülenmesi sağlandı.
- Yevmiye beratına gl-bus:numberOfEntries ve gl-cor:uniqueID tagları eklendi.
- Büyük Defter beratına gl-cor:uniqueID tagı eklendi. 
- Yevmiye, Büyük Defter ve Berat dosyaları ile ilgili şematron kontrolleri güncellendi. 
- e-Defter dosyalarının görüntülenmesi için kullanılan (Yevmiye, Kebir ve Berat) xslt dosyaları güncellendi. 
10 WINERP-66435
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
  Tanımlar - Satış ve Dağıtım Parametreleri
Dövizli Birim Fiyat Girişlerinde Parametreye Göre YP Birimi Fiyatı Yuvarlanmalı.
Ticari sistem yönetimi altında yer alan Finans parametrelerine eklenen 'Birim Fiyat Kuruş Hanesi Yuvarlama' parametresiyle dövizli birim fiyat üzerinden yapılan işlemlerde parametreye bağlı olarak Yerel Para birimi birim fiyatı alanının yuvarlanıp yuvarlanmayacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.
11 WINERP-66411
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Dağıtım Yönetim Raporları - Cari Hesap Malzeme Dağılımı Raporu
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı Raporunda İade Varsa Net Satış Tutarı Hatalı Geliyor
Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı ve Cari Hesaplara Göre Satınalma Dağılımı raporlarında net satış tutarı ve net satınalma tutarı alanları hatalı değer getiriyordu,düzeltildi.
12 WINERP-66410
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Cari Hesap Kur Farkı Fişi İptal Edilmiş Olmasına Rağmen İptal Edilmemiş Gibi Kur Farkı Hesaplamasında Dikkate Alınıyor.
Cari hesap kur farkı fişi iptal edilmiş olmasına rağmen iptal edilmemiş gibi kur farkı hesaplamasında dikkate alınıyordu. Düzeltildi.
13 WINERP-66401
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
  Hareketler - Millileştirme Fişleri
2.45.00.01 Sürümünde Millileştirme Fişine İthalat Operasyon Kodu Seçiminde Program Kilitleniyor.
Millileştirme fişine ithalat operasyon kodu seçiminde program kilitleniyordu. Düzeltildi.
14 WINERP-66379
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Malzeme Grubuna Bağlı Malzemeler İçin Tanımlanmış Kampanya Sipariş Üstünde Faturalama İşlemi Yapıldığında Faturanın Altındaki Promosyon Malzemenin Sipariş Bağlantısı Kopuyor
Sipariş üzerinden sevket-faturalama işlemlerinde kampanya uygulanmış satırlar için otomatik kampanya parametresi açık olduğunda tekrar hesaplama yaparken kuruş farklarından dolayı bağlantıyı koparıyordu, kuruş hesaplaması düzeltildi ve sipariş bağlantısının kopmaması sağlandı.
15 WINERP-66356
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Duran Varlık Yönetimi
  Raporlar - Amortisman Tabloları
Kıst Olarak Tanımlanan Sabit Kıymet Kaydına Ait Amortisman Tablosunda Hesaplanan Aylara M İşareti Atılırsa Diğer Aylara Ait Hesaplamalar Hatalı Oluşuyor.
Kıst olarak tanımlanan sabit kıymet kaydına ait amortisman tablosunda hesaplanan aylara M işareti atılırsa diğer aylara ait hesaplamalar hatalı oluşuyordu. Düzeltildi.
16 WINERP-66275
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Sınıfına Bağlı Malzemelerin Sınıf Bağlantıları Ekranında Malzeme Sınıflarını Listelemek İçin F10 Yapıldığında Performans Sorunu Yaşanıyor.
Malzeme kartı üzerinden sınıf bağlantıları ekranı açılarak F10 veya üç nokta ile browsera erişilmek istendiğinde performans problemi yaşanıyordu, düzeltildi.
17 WINERP-66259
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Database İsmi Küçük Harf Kullanılarak Oluşturulduysa Ve Firma Bazında Database Kullanımı Varsa Firmada Fiş Browserlarına Girilmek İstendiğinde Geçersiz Nesne Adı Hatası Alınıyor
Database ismi küçük harf kullanılarak oluşturulmuş datalar için frma bazında database kullanımı olduğunda fiş browserlarına girilmek istendiğinde geçersiz nesne adı hatası alınıyordu, düzeltildi.
18 WINERP-66077
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İhracat
  Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri
Serbest Bölgeye İhracatta, İhracat Operasyon Fişi / İhracat Bilgileri Tabında “Dosya Referans No” Alanı Gelmiyor.
Serbest bölgeye ihracatta, ihracat operasyon fişi / ihracat bilgileri tabında “Dosya Referans No” alanı gelmiyordu , gelmesi sağlandı.
19 WINERP-66056
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Kuruluş Bilgileri - GTIP
GTIP Kodları Aktarımında Yeni Kodlar İndirilmek İstendiğinde Eski Kodlar Üzerinde Güncelleme Yapılmıyor.
GTIP kodları aktarımında yeni kodlar indirildiğinde eski kodların açıklamalarında güncelleme yapılmıyordu. Güncellenmesi sağlandı.
20 WINERP-66053
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Satış Teklif Yönetimi - *
2.45.00 Versiyonda Teklif Fişinde Yaz Denildiğinde Teklif Fişi Satırları Listelenmiyor.
Sipariş bağlantısı olmayan teklif fişleri yazdırılmak istendiğinde teklif fiş satırları yazdırlamıyordu,düzeltildi.
21 WINERP-66049
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İhracat
  Hareketler - İhracat Operasyon Fişleri
İhracat e-Fatura Uygulamasında,İhracat Operasyon Fişinde, Sigorta, Navlun ve Masraf Satırları İçin "KDV Muafiyet Sebebi/Kodu Satırlarda Boş Bırakılamaz" Mesajı Alınıyor.
İhracat operasyon fişlerinde, sigorta, navlun ve masraf satırları İçin "KDV Muafiyet Sebebi/Kodu satırlarda boş bırakılamaz" mesajı alınıyordu, bu türdeki satırlar için muafiyet sebebi kontrolü yapılması engellendi.
22 WINERP-65595
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
Form Ba-Bs Alınırken Veri Kaynağı Olarak Muhasebe Kayıtları Seçildiğinde Hata Alınıyor.
Form Ba-Bs alınırken veri kaynağı olarak muhasebe kayıtları seçildiğinde hata alınıyordu. Düzeltildi.
23 WINERP-65453
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
  Hareketler - Malzeme Temini Önerileri
Temin Önerisindeki Stok Seviyesi (Güvenli Stok+Alınan Siparişler) Seçiliyken Güvenli Stok Seviyesi Tanımlı Olmayan veya Güvenli Stok Miktarı Dikkate Alınmak İstenmeyen Malzemeler İçin Alınan Siparişleri Dikkate Almamalıdır.
Malzeme temin önerilerinde dikkate alınacak stok seviyesi parametresi güvenli stok+alınan siparişler olduğunda satınalma siparişlerini stoktan karşılama yapıyordu, satınalma siparişlerinin malzeme temini karşılama ekranında miktardan çıkarılması sağlandı.
24 WINERP-65445
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Hareketler - Banka Fişleri
Başlıkta Proje Kodu Girilmiş Gelen Gönderilen Havale Fişlerinde Satırda Cari Hesap Kartı Seçildiği Zaman Satırdaki Proje Kodu Siliniyor.
Banka Fişleri "Gelen/ Gönderilen Havale/EFT" fiş satırında, cari hesap bilgisi değiştirildiğinde ekrana "Satırın proje bilgileri güncellenecek! Tamam/Vazgeç" uyarı mesajının gelmesi sağlandı.
25 WINERP-65419
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Yönetim - Genel Tablo Yönetimi
Genel Tablo Yönetimi/Yardımcı Bilgi Tabloları Oluşturulduğunda Mevcut Ticari İşlem Grupları Siliniyor
Genel Tablo Yönetimi/Yardımcı Bilgi Tabloları Oluştur işlemi ile mevcut ticari işlem gruplarının silinmesi engellenmiştir. 
Ayrıca yardımcı bilgi tabloları oluştur işlemi yapılmadan ilgili browserlar üzerinden varsayılan değerlerin yüklenebilmesi için aşağıdaki ekranların sağ tuş menülerine 
Teslim Şekilleri -> Teslim Şekillerini Oluştur 
Taşıma Tipleri -> Taşıma Tiplerini Oluştur
Ödeme Şekli -> Ödeme Şekillerini Oluştur seçenekleri eklenmiştir. 
26 WINERP-65417
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Hareketler - Banka Fişleri
Banka Fiş Türleri Arasına Müstahsil Makbuzu Fiş Türü Eklenmeli.
Banka Fiş Türleri arasına "Bankadan Müstahsil Makbuzu'" fiş türü eklenmiştir.
27 WINERP-65329
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  Ana Kayıtlar - E-Defterler 
e-Defter Uygulaması Kapsamında YMM ve Tam Tastik Sözleşme Bilgilerinde Telefon, Faks Ve e-Posta Bilgisi Alanları Eklenmeli Ve Oluşan XML Dosyasında AccountantInformation Alanlarına Bu Bilgiler Eklenmeli.
SYS firma tanımları Mali müşavir tabında yer alan YMM ve Tam Tastik Sözleşme Bilgilerine Telefon, Faks ve e-Posta alanları eklenmiştir.YMM ve Tam Tastik Sözleşme seçili olması durumunda oluşturulan xml dosyalarına bu bilgilerin getirilmesi sağlanmıştır.
28 WINERP-65185
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
Muhasebeleşmiş Fiş Parametresinde İlgili Fiş Türü Seçili Olmasına Rağmen İlgili Muhasebe Fişi e-Defter Verilen Aya Aitse Fişte Değişiklik Yapılamıyor
Muhasebeleşmiş fiş parametresine bağlı olarak, e-Defter oluşturulan ay’a ait muhasebe fişlerinin bağlı bulunduğu kaynak fiş fişlere değiştir ile girilip tutarsal alanlar ve hesaplamayı değiştirecek alanlar dışında değişiklik yapılabilmesi sağlanmıştır.
29 WINERP-65133
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Tevkifatlı Faturalarda Açıklama Alanı 300 Karakter Olmalıdır.
Malzeme fişleri, sipariş, irsaliye, fatura, cari hesap, banka, muhasebe, çek/senet, teminat, üretim emri ve hızlı üretim fişlerinde açıklama alanı 300 karaktere çıkarılmıştır.
30 WINERP-65131
GO3
Araçlar
  Veri Aktarımı (içeri)
GO 3 Ürününde; Araçlar Veri Aktarımı Dışarı ile Banka Kredi Taksitleri / Ödemeleri Seçeneğinine Tıklandığında Hiç Bir İşlem Yapılamıyor.
Go 3 ürününde veri aktarımı içeri ve veri aktarımı dışarı altında bulunan Banka Kredi Taksitleri / Ödemeleri seçeneği kaldırılmıştır.
31 WINERP-65127
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Mutabakat Mektubunda Açılış Borç/ Alacak/Bakiye Alanları Yanlış Çalışıyor
Mutabakat mektubunda 'Açılış Borç/ Alacak/Bakiye' alanları yanlış değer getiriyordu, düzeltildi.
32 WINERP-65115
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Kayıt ve Atama Listeleri - Malzeme (Sınıfı) Listesi
Malzeme Listesi Rapor Filtrelerine Listeden Seçim Türünde Marka Kodu,Açıklaması Seçenekleri Eklenmeli
Malzeme Listesi rapor filtrelerine "Marka Kodu" ve "Marka Açıklaması" seçenekleri eklenmiştir.
33 WINERP-65081
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
  Ana Kayıtlar - Malzeme (Sınıfı) Alış Fiyatları
International Setlerde Programa Rusça Giriş Yapıldığında, Satınalma/Satış Fiyat Kartlarında İşyeri Seçim Butonu Gelmemektedir.
International setlerde programa Rusça giriş yapıldığında, Satınalma/Satış fiyat kartlarında işyeri seçim butonu görünmüyordu,düzeltildi.
34 WINERP-65076
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları
Kampanyalar Satış Elemanı Bazında Tanımlanabilmelidir.
Kampanya kartlarında standart alanlarına "P134 Satış Elemanı Kodu" ve "P135 Satır Satış Elemanı Kodu" alanları eklenmiştir.
35 WINERP-65071
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Ana Kayıtlar - Verilen Hizmet Kartları
Verilen Hizmet Kartları İçinde "Beyannameden Muaf" Kutucuğu Olmalıdır.
Verilen hizmet kartları içine beyannameden muaf kutucuğu eklenmiştir.
36 WINERP-65005
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
  Hareketler - İthalat Operasyon Fişleri
Dosyaya Ekle ile Bağlantılı Eklenmiş İthalat Dosyasının Bir Tanesinden Kapanış Tarihi Girildiğinde Hepsinde Kapanış Tarihi Eklemeli.
İthalat operasyon fişleri browser ekranındaki F9 menüsüne "Toplu İthalat Bilgilerini Değiştir" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile dosyaya bağlı birden fazla ithalat operasyon fişi var ise birinde yapılan değişiklik için tüm fişlerde güncelleme yapılması sağlandı.
37 WINERP-64977
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
  Hareketler - Üretim Emirleri
Ayrıştırılmış Maliyet Hesaplama ve Toplu TRFS Gerçekleşen Üretim Emri Maliyet Hesaplama İşlemlerinde Yapılırken Üretim Emri Muhasebeleşme Durum Kontrolü Yapılmaması Gerekir
Ayrıştırılmış maliyet hesaplama ve Toplu TFRS gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplama işlemlerinde ilgili üretim emirleri için gerçekleşen maliyetler muhasebeleştirilmiş ise hesaplama yapılamıyordu, hesaplama yapılabilmesi sağlandı.
38 WINERP-64756
GO3
Üst Menü (ikonlar)
  Yönetici Konsolu
Go3 Ürününde Dövizli Banka Cari İşlem Tutarları, Yönetici Konsoluna Yansımıyor.
GO 3 ürününde dövizli ticari hesap kullanılarak yapılan işlemler yönetici konsolundaki banka bakiyesini etkilemiyordu,düzeltildi.
39 WINERP-64651
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
  Ana Kayıtlar - Rotalar
Rota Tanımı İçerisine Operasyon Ekleyip Ok Tuşları İle Yeri Değiştirilip Yeniden Giriş Yapıldığında Yapılan Değişiklik Kaydedilmiyor.
Rota tanımı içerisinde tanımlanan operasyonlar, yön tuşları ile yeri değiştirilip kayıt edildiğinde yapılan değişiklik geçerli olmuyordu, düzeltildi.
40 WINERP-64639
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı Üzerinde Pdf Olarak Mutabakat Ba/Bs Gönder İşleminde Bakiye Tarihi Alanı Listelenmiyor
Cari hesap kartı üzerinde mutabakat ba/bs gönder işleminde tasarıma eklenen bakiye tarihi alanı listelenmiyordu. Düzeltildi.
41 WINERP-63807
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri
Geçmiş Tarihli Bir Hızlı Üretim Fişi Kaydedildikten Sonra Yeni Bir Hızlı Üretim Fişi Eklendiğinde Aynı Fiş Numarasını Veriyor
Geçmiş tarihli bir hızlı üretim fişi kaydedildikten sonra yeni bir hızlı üretim fişi eklendiğinde fiş numarası hatalı geliyordu düzeltildi.
42 WINERP-63770
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
İthalat Operasyon Fişi Üzerinde Yer Alan İthalat Tarihçesi Seçeneğinin İthalat Dosyasına Bağlı Tüm Fişlerden Açılması Sağlanmalı.
İthalat dosya bağlantısı yapılabilen fişlerin F9 menüsüne "İthalat Tarihçesi" seçeneği eklenerek açılan ekranda ilgili ithalat dosya kodu bağlantısı olan tüm kayıtların listelenmesi sağlanmıştır. İthalat Tarihçesi seçeneği, ithalat dosya bağlantısı yapılabilen akreditifler, cari hesap fişleri, serbest meslek makbuzu, banka fişleri, kasa fişleri ve faturalarda fiş satırı içindeki F9 menü seçeneklerine; dolaşım, dağıtım ve millileştirme fişlerinde ise fiş üzerindeki F9 menü seçeneklerine eklenmiştir.
43 WINERP-63764
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
  Hareketler - Dağıtım Fişleri
Dış Ticaret için Dağıtım Tipi Parametrik Olarak Tek Gelmesi Sağlanmalı ve İthalat Operasyon Fişinde Ayrıca Seçilmesine Gerek Duyulmamalı.
Satınalma parametrelerine "İthalat Operasyon Fişine Ait Öndeğer Dağıtım Tipi" parametresi eklenerek, parametrede seçilen dağıtım tipinin alacak dekontu, borç dekontu, alınan serbest meslek makbuzu ve kur farkı fişlerinde öndeğer gelmesi sağlanmıştır.  Not: Alınan Hizmet faturası için dağıtım tipi hizmet kartından öndeğer gelecektir.
44 WINERP-63456
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri
Satış Teklifinde Bir Malzeme İçin Satır İndirimi Girildikten Sonra Satış Siparişi Birim Fiyat Alanında “Son Satış Teklifi Fiyatı” Seçeneği İle Açılan Ekranın Birim Fiyat (Net) Alanında Tekrar İndirim Düşerek Hesapalama Yapıyor.
Teklif fişi içerisinde indirim uygulandığı durumda herhangi bir fiş içerisinde malzemeye ait birim fiyat bilgisi "Son Satış-Satınalma Teklif Fiyatı" seçeneği ile getirilmek istendiğinde "Birim Fiyat (Net)" alanında yanlış tutar bilgisi listeleniyordu,düzeltildi.
45 WINTLS-5695
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Çok Satırlı Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporu Tablo Olarak Alınıp Excel'e Aktarılmak İstendiğinde 'Invalid Pointer Operation' Hatası Alınıyor.
Çok satırlı raporlar tablo olarak alınıp Excel'e aktarılmak istendiğinde 'Invalid Pointer Operation' hatası alınıyordu, düzeltildi. 
46 WINERP-62917
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Yönetim - Kullanıcılar
Kullanıcı Detayında Kullanılan Takvim, Firmaya Ait Takvimden Farklı İse, Malzeme Yönetimi Modülü Altında Durum Raporları Menüsü Görünmemektedir.
Kullanıcı Detayında Kullanılan Takvim, firmaya ait takvimden farklı ise, Malzeme Yönetimi modülü altında Durum Raporları Menüsü görünmemekteydi, düzletildi.
47 WINERP-62907
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Hareketler - Kasa İşlemleri
International Setlerde Türkçe Harici Farklı Dillerde Programa Giriş Yapılsa Dahi, Kasa İşlemleri-Muhasebe Tediye/Tahsil Fişleri Üzerinden Ulaşılan 'Hesap Dağıtım Detayları' Türkçe Görünmektedir.
International setlere türkçe harici farklı bir dille giriş yapıldığında, Kasa İşlemleri ve Muhasebe Tahsil/Tediye fişleri üzerinden ulaşılan 'Hesap Dağıtım Detayları' ekranı, türkçe olarak görünmekteydi, kullanılan dilde görüntülenmesi sağlandı.
48 WINTLS-5787
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
  Hareketler - Üretim Emirleri
Üretim Emirleri İçin Toplu Durum Bilgisi Değiştirildiğinde Aynı Sarf Ve / Veya Üretimden Giriş Fişi Birden Fazla Oluşuyor.
Üretim emirleri için toplu durum bilgisi değiştirildiğinde aynı sarf ve / veya üretimden giriş fişi birden fazla oluşuyordu, hata düzeltildi.
49 WINERP-61849
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Yönetim Karar Destek
  Ana Kayıtlar - Rapor Üretici
Rapor Üretici Raporları Masaüstüne Kısayol Oluşturulduğunda Firma Değiştir İşlemi Yapılırsa İlgili Rapor Yerine Başka Bir Rapor Listeleniyor.
Rapor üretici raporları için oluşturulmuş kısayollarda firma bazında yetki kontrolü yapılmıyordu,yetki kontrolünün yapılması ve yetki olmayan firmada aynı kullanıcı ile kısayolun açılamaması sağlandı.
50 WINERP-61783
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Kartı İçerisinde Satınalma/Satış Fiyatları Tabında Cari Hesap Özel Kod Alanlarında Tüm Özel Kodlar Listeleniyor.
Malzeme kartı içerisindeki "Satınalma/Satş Fiyatları" sekmesindeki özel kod alanlarında tüm özel kodlar listeleniyordu,sadece ilgili özel kodların listelenmesi sağlandı.
51 WINERP-61308
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  Hareketler - Muhasebe Fişleri
e-Arşiv ve e-Fatura Uygulaması Kapsamında, E-Defter Oluşturulmamış Aya Ait Muhasebeleştirilmiş Fatura İptal Edildiğinde Parametreye Bağlı Olarak Bağlı Mahsup Fişi Silinebilmelidir.
e-Arşiv ve e-Fatura uygulaması kapsamında, E-Defter oluşturulmamış aylara ait muhasebeleştirilmiş faturalar iptal edildiğinde parametreye bağlı olarak bağlı mahsup fişlerinin silinebilmesi sağlanmıştır. Muhasebe parametrelerine e-Defter Oluşturulmamış Dönemlerde Muhasebeleşen Fiş İptal Edildiğinde Mahsup Fişi Silinecek:Evet/Hayır parametresi öndeğeri hayır olarak eklenmiştir.
52 WINTLS-5667
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
 
Şemsi Takvim Kullanımı Olan Firmalarda Browserlardaki Hareketler F12 İle Excel’e Alındıktan Sonra Tarihler Excel’e Gelmemektedir.
Şemsi takvim kullanımı olan firmalarda browserlar üzerinden F12 Excel aktarım işlemi sonucunda tarih alanları Excel'e gelmiyordu,düzeltildi.
53 WINERP-55854
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Araçlar
  Veri Aktarımı (dışarı)
Sabit Kıymet İşlemleri Veri Aktarımı Seçeneğinde Xml Şablonunda Filtre Kutucukları İşaretlenemiyor.
Sabit kıymet işlemleri xml aktarımlarında şablonda seçilen belirli alanların filtre olarak kullanılabilmesi sağlanmıştır.
54 WINERP-46902
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Dosya
  Fiş Numaralama - Ç/S kartları 
Müşteri Çekleri İçin Fiş Numaralama Yapıldığında Vade Tarihi Mali Yıl Başlangıcından Eski Olan Kayıtlar Numaralanmıyor.
Müşteri çek ve senetleri için fiş numaralama yapıldığında devir ile aktarılan vade tarihi mali yıl başlangıcından eski olan kayıtlar numaralanmıyordu, düzeltildi.
55 WINERP-44340
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Fatura Form Basımında Hareket Özel Koduna Göre gruplayarak basım yapılabilmeli.
Sipariş, irsaliye ve fatura form basımında hareket özel koduna göre gruplayarak basım yapılabilmesi sağlandı. Sipariş, irsaliye ve fatura satırarı parametre seçimlerine "Hareket Özel Koduna Göre Birleştirilecek" eklendi.
56 WINERP-44330
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
  Hareketler - Malzeme Dolaşım Fişleri
Malzeme Dolaşım Fişleri Browser'nda Giriş Ambarı Bilgisi Görüntülenebilmeli.
Dolaşım fişi satırlarında giriş ambarı olarak birden fazla satırda farklı ambarlar seçilmiş olabileceği için ilk satırdaki ambarın browser üzerinde giriş ambarı kolonu eklenerek gösterilmesi sağlanmıştır.
57 WINERP-44036
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
  Hareketler - Verilen Siparişler
Satınalma Siparişleri Hareket Aktar Seçeneğiyle Faturaya Aktarıldıklarında Satırda ki Masraf Merkezide Aktarılmalı.
Satınalma sipariş satırlarında tanımlanan masraf merkezlerinin satınalma faturaları sağ tuş hareket aktar seçeneğiyle faturaya aktarıldıklarında masraf merkezlerinin de doğru bir şekilde aktarılması sağlandı.
58 WINERP-40179
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Fiş / Form basımlarında basım sayısı verilebilmeli, bu sayıya göre basım işlemi kısıtlanabilmeli.
Form basım sayılarına limit verebilmek amacıyla Ticari sistem yönetimi altında "Form Yazdırma Limitleri" ismiyle yeni bir parametre başlığı eklenmiştir.
59 WINERP-39896
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
  Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri
Ürün Reçetesi Browserına Malzeme Kartı Üzerinden Ulaşıldığında Yaz Seçeneği Gelmiyor
Ürün reçetesi browserına malzeme kartı üzerinden ulaşıldığında F9 menüye yaz seçeneği gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
60 WINERP-39479
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri
Satış Faaliyetlerimde Teklif Fişi Açılmasında Performans Sorunu Yaşanıyor
Satış faaliyetlerimde teklif fişi açılmasında performans sorunu yaşanıyordu. Düzeltildi.
61 WINERP-37787
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Dosya
  Fiş Numaralama - Faturalar
Kayıt Numaralama İşlemi Fiş Tarihine - Fiş Numarasına yada Giriş Referensına göre numaralama yapılabilmeli.
Satış ve Satınalma Faturaları fiş numaralama ekanına "Sıralama Kriteri" alanı eklenerek kullanıcının fiş numaralama işlemini fiş tarihi,fiş no ve fiş giriş referans no seçeneklerinden herhangi birine göre yapabilmesi sağlanmıştır.
62 WINERP-37627
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Browserında Malzemenin Son Alış Ve Son Satış Fiyatı Listelenebilmeli.
Malzeme kartları browserında son satış ve son satınalma fiyat bilgilerinin listelenebilmesi amacıyla "Son Satış Fiyatı" ve "Son Satınalma Fiyatı " kolonları eklenmiştir.
63 WINERP-37071
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri
Satış Teklif Fişi Eklendiğinde Öndeğer Gelen Cari Kartın İçinde Girilen İndirim Uygulanmıyor
Cari hesap kartının içerisinden genele tanımlanmış olan indirim ,satış teklif fişlerinde öndeğer olarak açılan cari hesap kartı için uygulanmıyordu,düzeltildi.
64 WINERP-34981
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Sipariş Raporları - Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü
Ayrıntılı Satış Sipariş Dökümü Raporunda Varyantlı Malzemenin Varyant Bilgisi de Listelenmeli.
Ayrıntılı satış sipariş dökümü raporunda listeleme şekli cari hesaplara göre alındığında varyantlı malzemenin varyant bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
65 WINERP-34705
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Malzeme Yönetimi Fişlerinde İşlem Dövizi(ID) Seçeneği Eklenmeli.
Malzeme fişleri detaylar tabına işlem dövizi seçeneği eklenmiştir. Bu kapsamda ayrıca Malzeme Yönetimi parametrelerine de "Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi" ve" İşlem Dövizi Kuru Değiştirildiğinde" seçenekleri eklenmiştir.
66 WINERP-34004
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  İşlemler - Muhasebeleştirme
Muhasebeleştirme İşleminde Muhasebe Fiş Satır Açıklaması Filtresi Seçenekleri İçerisinde "Ticari İşlem Grubu" Da Olmalı.
Satış,Satınalma ve Finans modüllerinin entegrasyonu ile oluşan muhasebe fişi satır açıklamalarına Ticari İşlem Grubu bilgisinin de yansıması sağlanmıştır. Bu kapsamda "Muhasebe Fişi Satır Açıklamaları" filtresine "Ticari İşlem Grubu" seçeneği eklenmiştir.
67 WINERP-33007
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
Özel Kod, Yetki Kodu, Hareket Özel Kodu, Ticari İşlem Grubu Bilgileri Listeden Seçim Olarak Tanımlanmalı.
Özel kod, yetki kodu, ticari işlem grubu alanlarının kart ve fişlerde sadece listeden seçilebilmesi için Ticari Sistem Yönetimi/Tanımlar menüsüne Genel Parametreler başlığı altında "Özel Kod\Yetki Kodu\Ticari İşlem Grubuna Veri Girişlerinde Kontrol: Yapılmayacak / Yapılacak” parametresi eklenmiştir.Parametre “Yapılacak” seçildiğinde kart ve fişlerde ki özel kod, yetki kodu ve ticari işlem grubu alanlarına manuel veri girişine izin verilmemektedir.
68 WINERP-32834
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Satış İade Faturalarında İade Tipi İade Maliyeti Seçildiğinde Bu Alana Tutar Girilmediğinde Uyarı Vermesi Talep Ediliyor.
İade tipi iade maliyeti seçilip satırlardaki iade maliyeti alanına tutar girilmeden kaydedilmek istenen satış ve satınalma iade faturaları için "İade Maliyeti girilmemiş satır(lar) var." uyarısının gelmesi sağlanmıştır.
69 WINERP-32657
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Kart Browserında, Miktar Alanlarında Ondalık Hanesi Parametreye Bağlı Değiştirilebilsin.
Malzeme kart listesinde stok miktarının ondalık hanesinin virgülden sonra kaç basamak gösterileceği (yuvarlama yapılmadan) ile ilgili Malzeme Yönetimi ( GO 3 ürününde Stok) Parametrelerine 2 yeni parametre eklenmiştir.
Eklenen parametreler : 
-Malzeme kart browserında ondalık basamak sayısı gösterim şekli : Değiştirilmesin/Değiştirilsin 
-Malzeme kart browserında ondalık basamak sayısı.
70 WINERP-32591
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Satış ve Satınalma Faturaları Yazdırılırken Fatura Satırındaki Ek Malzemelerin Listelenip Listelenmeyeceği Karma Koli'de Olduğu Gibi Parametreye Bağlanmalı.
Satış ve satınalma fişleri yazdırılırken ek malzemelerin listelenme seçimi için satınalma ve satış parametrelerine "Ek malzeme satırları basılacak İşlemler" seçeneği eklenmiştir.
71 WINERP-32413
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları
Kampanya Kartı İçerisinde P1 Satır Tutarı Gibi Satıra Uygulanmış İndirim Tutarı Alanı Olsun
Kampanya kartları içerisindeki standart alanlara; "P84 Satır Brüt Ağırlığı (Satırdaki Birim)", "P85 Satır Brüt Ağırlığı (Ana Birim)", "P86 Satırların Toplam Brüt Ağırlığı (Ana Birim)", "P87 Satır İndirim Tutarı" ve "P88 Satır Masraf Tutarı" eklenmiştir. Ayrıca masraf ve indirim kartları formül alanına da P87 Satır İndirim Tutarı ve P88 Satır Masraf Tutarı parametreleri eklenmiştir.
72 WINERP-33308
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Yazıcıdan Çıktı Alındığında Kimin Aldığı Bilgisini Belgeye Yazdırabilmeliyiz
Standart alanlar içerisinde "Kullanıcı Adı" alanı olmayan tüm rapor tasarımlarına "Kullanıcı Adı" standart alanı eklenmiştir.
73 WINERP-31634
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
  Tanımlar - Muhasebe Parametreleri
Tahsil Ve Tediye Fişleri Mahsup Fişinin Kayıt Numaralama Şablonunu Kullansın Parametresine Kur Farkı Fişi de Eklensin
Tahsil ve tediye fişleri, mahsup fişinin kayıt numaralama şablonunu kullansın parametresine kur farkı fişi de eklenmiştir.
74 WINERP-30413
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Üzerinde F9-Taksit Hareketleri / F9-Ödeme Yap Penceresinde Tahsilatı Yapan Satış Elemanının Kodu Girilebilsin.
Cari hesap kartı f9-Taksit hareketleri üzerinden erişilen taksit ödemesi ekranında satış elemanı kodu girişi yapılması sağlanarak girişi yapılan satış elemanı bilgisinin borç takip ekranına listelenmesi sağlanmıştır.
75 WINERP-29042
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
  Hareketler - Malzeme Dolaşım Fişleri
İthalat Operasyon Fişinde Satırda Girilen Hareket Özel Kodu, Malzeme Dolaşım Fişi Ve Millileştirme Fişi Satırlarına Gelsin.
İthalat operasyon fişi satırlarında girilen hareket özel kodu verilerinin malzeme dolaşım fişi ve millileştirme fişi satırlarına gelmesi sağlanmıştır.
76 WINERP-27852
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Araçlar
  Veri Aktarımı (dışarı)
Malzeme Kartı XML Veri Aktarımı /İçeri/Dışarı Özel Kod 2,3,4,5 Alanlarına Göre Seçim Yapılabilmeli ve Filtreleme Uygulanabilmeli
Malzeme ve Cari Hesap kartı xml aktarım işlemlerinde özel kod ve özel kod 2,3,4,5 alanlarının filtre olarak verilebilmesi sağlanmıştır.
77 WINERP-27056
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Alınan Siparişler
Sipariş Fişlerindeki Onay Bilgisi / Durumu Değişiklikleri Detaylı Olarak Raporlanabilmeli
Sipariş fişleri Onay Bilgisi / Durumu değişiklikleri durumunda, İzleme Kayıtları 2. açıklama kolonuna eski ve yeni onay bilgisi ve durum bilgisinin yazılması sağlanmıştır.
78 WINERP-26788
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Hızlı Üretim Fişleri
Talep Karşılama Ekranında Karşılama Tür Seçeneklerinde yer alan Üretim emri ve kolonlarda yer alan Reçete Kodu ve Revizyon Kodu alanları kaldırılmalı.
Tiger 3 ve Tiger Plus ürününde talep karşılama ekranında karşılama tür seçeneklerinde yer alan üretim emri ve kolonlarda yer alan reçete kodu ve revizyon kodu alanları kaldırılmıştır.
79 WINERP-26401
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
  Hareketler - Alım Faturaları
Satınalma Faturasında Seri/ Lotlu Ürün İçin Son Kullanım Tarihi Toplu Olarak Girilebilsin.
Seri-lotlu malzemeler için tüm giriş hareketlerinde seri/lot stok yeri bilgileri ekranında F9 menüye "Toplu Son Kullanım Tarihi Güncelleme" seçeneği eklenmiştir.
80 WINERP-26089
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Faturada Birim Fiyat Kolonunda Listeden Fiyat Seçimi Yapıldıktan Sonra, Birim Fiyat Kolonu Seçili Olarak Görünmeli.
Faturada olduğu gibi diğer fiş türlerinde de birim fiyat kolonunda listeden birim fiyat seçimi yapıldığında birim fiyatın seçili gelmesi sağlanmıştır.
81 WINERP-26073
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Haraketleri Penceresinde Emanet Hareketi Olan Malzemelerin Filtrelenmesi İsteniyor.
Malzeme kartları üzerinden f9 sağ tuş ile ulaşılan malzeme hareketleri browserı filtre seçeneklerine 'Emanet Durumu: Emanetler/Emanet Olmayanlar' filtre seçeneği eklenmiştir.
82 WINERP-24564
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Malzeme Fişleri
Fişler içinde detay bilgi alanına bilgi girişi yapıldı ise ilgili kayıt browser veya içinde iken detay bilgi alanda kayıt olduğuna dair bir uyarı olması isteniyor.
Malzeme fişleri,sipariş,irsaliye,fatura ve ithalat-ihracat operasyon fişleri browser ekranlarına, fiş içerisinden girilmiş detaylı bilgi olup olmadığını göstermek amacıyla "Detaylı Bilgi" kolonu eklenmiştir.
83 WINERP-22990
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Ana Kayıtlar - Malzemeler
Malzeme Hareketleri Penceresinde Ctrl+F Seçeneği İle Cari Hesap Ünvanına Göre Arama Yapılabilmeli.
Malzeme kartı üzerinden erişilen F9-Malzeme Hareketleri ekranı Ctrl+F arama seçeneklerine, cari hesap ile ilgili alanlar eklenmiştir.
84 WINERP-21991
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Ana Kayıtlar - Satış Kampanya Kartları
Kampanya Kartlarında Varyant Koşulu Kullanılabilmeli
Varyant koduna göre kampanya uygulanabilmesi için koşul standart alanlarına "P133 Varyant Kodu" parametresi eklenmiştir.
85 WINERP-21303
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri
Maliyet Dağıtım Fişlerine Serbest Meslek Makbuzunun Brut Tutarının aktarılmasını istiyoruz.
Maliyet dağıtım fişlerine serbest meslek makbuzunun brüt tutarının yansıması sağlanmıştır.
86 WINERP-21024
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartındaki Form Tasarımları Penceresine Çek/Senet Formu Da Seçilebilsin.
Cari hesap kartlarındaki form tasarımları penceresine "Çekler", "Senetler" ve "Çek/Senet Bordroları" alanı eklenmiştir.
87 WINERP-20042
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış
  Hareketler - Satış Faturaları
Faturalanmış bir irsaliyenin bağlı olduğu faturalar, irsaliye içerisinden irsaliye bağlantıları adıyla bir pencerede listelensin, listelenen faturalar incelenebilsin.
İrsaliye fişi ile bağlantılı fişlerin, irsaliye içinden F9- İrsaliye Bağlantıları seçeneği ile listelenmesi sağlanmıştır.
88 WINERP-19843
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı Browser Filtrelerine Bakiye Tipi (Borç/Alacak) Ve Bakiye Tutar Aralığı Tanımlanabilmelidir.
Cari hesap kartları browser filtrelerine listeleme şekli,borç bakiye aralığı ve alacak bakiye aralığı filtreleri eklenmiştir.
89 WINERP-19840
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Yönetim - Kullanıcılar
Kart ve fişlerde yapılan değişikliklerin tutulduğu değişiklik tarihçe ekranında değiştir, çıkart yetkiye bağlanmalı
Kart ve fişler üzerinden ulaşılan 'Değişiklik tarihçesi' ve 'Silinen Kayıtlar' ekranında bulunan Değiştir ve Çıkar butonları için Kullanıcı yetki ağacı İşlem yetkileri - Genel Tanımlar - Silnen Kayıtlar / Değişiklik Tarihçesi seçenekleri altına 'Değiştir' ve 'Çıkar' yetkileri eklenmiştir.
90 WINERP-19666
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Yönetim - Kullanıcılar
Sabit Kıymet Kayıtlarında İşyeri Ve Yetki Kodu Alanları Zorunlu Alan Olarak Tanımlanabilsin.
Sabit kıymet kayıtları için yetki kodu alanının zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi sağlanmıştır.
91 WINERP-18670
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Hareketler - Kasa İşlemleri
Kasa işlemlerinde,toplu kayıt ekleme ekranından cari hesap browserına ulaşıldığında CTRL+A ile bütün cariler seçilebilmeli
Kasa işlemlerindeki "Toplu Kayıt" ekleme işleminde cari hesap kartlarının Ctrl+A ile toplu olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.
92 WINERP-14485
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
  Hareketler - Millileştirme Fişleri
İthalat Operasyon Fişinde Çıkış Hareketi Olan Alım İrsaliyesinin Miktarı Seçilemiyor.
İzleme yönetimi yapılan malzemenin çıkış hareketi yapılmışsa alım irsaliyesinin ithalat operasyon fişine aktarılması engelmiştir.
93 WINERP-12161
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
  Tanımlar - Muhasebe Parametreleri
Muhasebe hesabı giriş kontrolü teminat mektupları için çalışmıyor.
Muhasebeleştirme Kontrol Parametreleri altındaki "Muhasebe Hesap Kodu Kontrolü Yapılacak İşlemler" seçeneklerine "Teminat Bordroları" türü ile ayrıca "Muhasebe Hesap Kontrolü Yapılacak Teminat Bordroları" parametresi eklenmiştir.
94 WINERP-12044
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
  Ana Kayıtlar - Alınan Hizmet Kartları
Alınan Hizmet Kartı Üzerindeki Hareketler Penceresinde Fason Türündeki Hareketler Listelenmiyor.
Alınan hizmet kartı üzerinde hareketler penceresinde fason türündeki hareketler listelenmiyordu.Listenlemesi sağlandı. Hareketler penceresi ve ekstreye hareket türü filtresi eklendi.
95 WINERP-11905
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Alınan Siparişler
Karşı Sipariş Oluştur İşlemi İle Oluşan Sipariş Fişine İlgili Türe Göre Malzemede Tanımlı Kdv Oranları Gelmiyor.
Karşı sipariş oluşturma işlemi ile oluşan sipariş fişine fişteki Kdv ve tevkifat oranları geliyordu, malzeme kartında ilgili türe göre tanımlanan oranların getirilmesi sağlandı. <br/>
96 WINERP-11798
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Fiyat farkı faturasında stok maliyetleri:Etkilenecek / Etkilenmeyecek, Stok Tutarları: Arttırılacak/Azaltılacak alanlarının öndeğerleri belirtilebilsin.
Satınalma ve satış dağıtım parametrelerine 'Fiyat Farkı Faturasında Stok Tutarları Öndeğeri ' ve ' Fiyat Farkı Faturasında Stok Maliyetleri Öndeğeri' <br/> parametreleri eklenmiştir; <br/>
97 WINERP-11350
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Araçlar
  Veri Aktarımı (dışarı)
Lot Takibi Olan Bir Alım Faturası Veri Aktarımı İle Dışarı Aktarıldığında Oluşan Xml Dosyasında Lot Numarasının "Açıklama " Alanı Aktarılamıyor.
Fatura veri aktarımlarında seri/lot takibi yapılan malzemeler için seri/lot numarasına ait açıkla alanının aktarılabilmesi için XML şablonuna "SL_NAME" alanı eklenmiştir.
98 WINERP-11295
GO3
USYS
  Yönetim - Kullanıcılar
Sistem İşletmeninde Kullanıcıya Ticari Sistem Yönetimi /Veri Aktarımı / "Alım Satım Tanımları" Yetkisi Veriliyor.Araçlar/Veri Aktarımında Bu Alan Gelmiyor.
GO3 ürününde kullanıcı Ticari Sistem Yönetimi / Dosya / Veri aktarımı / "Alım Satım Tanımları" yetkisi hatalı çalışıyordu. düzeltildi.
99 WINERP-11008
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Sipariş hareket aktarım penceresinde malzeme üretici kodu filtresi de verilebilsin.
İrsaliye ve fatura üzerinde bulunan F9 - Sipariş Hareketi Aktar pencere filtrelerine "Malzeme Üretici Kodu" filtresi eklenmiştir. <br/>
100 WINERP-10833
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Banka Raporları - Banka Ekstresi
Banka ekstresinde işlem statüsü filtresi eklenmeli.
Banka esktresi ve banka hesap ekstresi rapor filtrelerine "işlem statüsü" filtresi eklenerek filtre değerlerinde tüm banka fiş statülerinin öndeğer olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.
101 WINERP-10735
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Navigator
  Cari Hesap Fonksiyonları - CLINFO
CLINFO fonksiyonu ile 201...500 arası istihbarat satırları da listelenebilmeli.

_CLINFO fonksiyonu Parametreler ReturnType kısmına '258-657 : 101-500 arası İstihbarat satırları' satırı eklenmiştir.

(1-100 arası istihbarat satır bilgileri ReturnType kısmı 101 - 200 aralığı ile raporlanabilir.)

102 WINERP-10359
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri
Maliyet Dağıtım Fişi (Dağıtılan Hizmetler) filtrelerine cari hesap yetki kodu ve cari hesap özel kod filtreleri isteniyor.
Maliyet dağıtım fişleride "Filtrele (Hizmetler)" filtre seçeneklerine cari hesap özel kodu,cari hesap özel kodu 2,3,4,5 ve cari hesap yetki kodu filtreleri eklenmiştir.
103 WINERP-10331
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Maliyet Dağıtım Fişleri
Maliyet dağıtım fişine serbest meslek makbuzları da seçilebilmeli.
Maliyet dağıtım fişleri Filtreler (Dağıtılacak Hizmetler) fiş türü filtresine serbest meslek makbuzları eklenmiştir ve dağıtım yapılabilmesi sağlanmıştır.
104 WINERP-10270
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Alınan Siparişler
Sipariş Toplu Basım Filtrelerine Sevk Durumu ve Sipariş Statüsü Filtreleri Eklenmelidir.
Satış ve satınalma siparişleri toplu basım filtrelerine "Sipariş Statüsü:Öneri/Sevkedilemez/Sevkedilebilir" ve "Sevk Durumu: Sevkedilmeyenler/Kısmi Sevkedilenler/Tamamı Sevkedilenler/Tamamı Kapananlar" filtreleri eklenmiştir.
105 WINERP-10210
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  Hareketler - Muhasebe Fişleri
Muhasebe fişinden ulaşılan hesap planı penceresinde çoklu hesap kodu seçimi yapılabilsin.
Muhasebe fişinden ulaşılan hesap planı penceresinde çoklu hesap kodu seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.
106 WINERP-10067
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Cari hesap fişlerinin de faturada olduğu gibi gönder seçeneği ile mail olarak gönderebilmek isteniyor
Cari hesap fişleri sağ tuş F9 menü seçeneklerine Gönder seçeneği eklenmiştir. Sadece tek cari seçili fişler için mail ile gönderim yapılabilecektir birden fazla cari seçili fişler için uyarı verilmesi sağlanmıştır.
107 WINERP-10007
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  Hareketler - Muhasebe Fişleri
Toplu basım işleminde muhasebe kayıtlarının Pdf olarak alınabilmesi istenmektedir.
Muhasebe fişleri toplu basım filtrelerine "Basım Ünitesi: Yazıcı/PDF" filtresi eklenmiştir. Bu kapsamda ayrıca İzle /Seçenekler browserına "Form Basım Kataloğu" seçeneği eklenmiş ve oluşturulmak istenilen pdf dosyalarının bu kataloğa eklenmesi sağlanmıştır.
108 WINERP-9850
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  Ana Kayıtlar - E-Beyannameler
Form BA-BS içerisinde Veri al işlemi ile veriler geldiğinde Cari hesap ünvanına,vkn,tutara göre sıralama yapılması isteniyor.
Beyanname programı Form BA-BS içerisinde cari hesap ünvanına,vergi kimlik numarası ve tutara göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
109 WINERP-9698
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
  Hareketler - Üretim Emirleri
Üretim Emri Yazdırıldığında Planlanan Fişlerin Yazılması Parametrik Olsun.
Üretim emri fiş basımında planlanan fişlerin yazdırılıp yazdırılmayacağını Üretim kontrol parametrelerine eklenen 'Üretim Emri Basımında Planlanan Fişler Basılsın Evet/Hayır' parametresiyle belirlenebilmesi sağlanmıştır.
110 WINERP-9570
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetleri
Teklif basımında teklif detaylı bilgi alanına girilen veri yazdırılamıyor.
Satış-Satınalma teklif ve sözleşme form tasarımları standart alanlarında bulunan detay bilgi teklif ve detay bilgi sözleşme alanlarının doğru çalışması sağlanmıştır.
111 WINERP-9457
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Yönetim - Kullanıcılar
Cari hesap kartı üzerinde F9 menüdeki "Sipariş Hareketleri" menüsüne yetki verilemiyor, menü yetki ağacında yok.
Cari hesap kartı F9 menüdeki "Sipariş Hareketleri" seçeneği için sistem işletmeninde kullanıcı yetki ağacı menüsünde cari hesap kartları altına 'Sipariş Hareketleri' yetkisi eklenmiştir.
112 WINERP-9400
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar
Sipariş fişi detay tabında yer alan teslim şekli bilgisi zorunlu alanlara eklenmesi talep edilmektedir
Sipariş zorunlu alan tanımları listesinde yer alan 122 nolu - 'Sevkiyat Türü' alanının ismi 'Teslim Şekli' olarak değiştirilmiştir.
113 WINERP-9303
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Sipariş Raporları - Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü
Ayrıntılı Satınalma/Satış Dökümü Raporunda Hizmet Siparişleri de Listelenmelidir.
Ayrıntılı Satınalma/Satış Sipariş Dökümü raporlarında hizmet satırlarının da listelenmesi sağlanmıştır.
114 WINERP-9263
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Araçlar
  Form Tanımlayıcı
Form tanımlayıcı başlıklarına teklif ile ilgili fiş türleri eklenmeli.
Aşağıdaki form tanımları Form Tanımlayıcı seçeneklerine eklenmiştir; 
- Satınalma Emirleri
- Satınalma Teklifleri 
- Satınalma Sözleşmeleri 
- Satış Teklifleri 
- Satış Sözleşmeleri
115 WINERP-9254
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Kuruluş Bilgileri - Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar
Sistem işletmeninde Tanımlı Alan listesinde Reçete Kartının da seçeneklerde olması isteniyor.
Reçete ve revizyon bazında başlık ve satırlar için ayrı ayrı tanımlı alan oluşturulabilmesi sağlanmış ve form basımlarında bu alanların kullanılabilmesi sağlanmıştır.
116 WINERP-9142
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Alınan Siparişler
Ödemeli olarak girilen sipariş fişi faturalandıktan sonra cari hesap hareketlerinde sipariş fişi olarak listelendiğinden faturalandığının anlaşılabilmesi için browserda F harfi konulmalı.
Ödemeli olarak girilen sipariş fişi faturalandığında, cari hesap hareketleri penceresinde sipariş fişinin başına "F" harfi gelmesi sağlanmıştır.
117 WINERP-9113
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Alınan Siparişler
Alınan ve Verilen Sipariş Fişlerinde Sevket İşleminde Konsinye Fişleri De Seçilebilsin.
Satış ve satınalma siparişleri üzerinden sevket işlemine Konsinye Çıkış/Giriş irsaliyesi seçenekleri eklenerek sipariş üzerinden konsinye irsaliye oluşturulabilmesi sağlanmıştır.Aynı seçenekler çoklu sevk işlemlerine de eklenmiştir.
118 WINERP-9024
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Cari hesap kartlarında sağ tarafta bulunan hızlı erişim tuşlarına diğer fiş türlerininde eklenmesi isteniyor(nakit tahsilat,nakit ödeme,dekontlar)
Cari hesap kartlarında sağ tarafta bulunan hızlı erişim menüsü cari hesap fiş türlerine 'Nakit Tahsilat,Nakit Ödeme, Borç Dekontu ve Alacak Dekontu' fiş türleri eklenmiştir.
119 WINERP-8968
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Kayıt ve Atama Listeleri - Mamul Alt Malzemeleri Listesi
Mamul Alt Malzemeleri Raporunda Yarı Mamuller De Raporlanabilmeli
Rapor filtrelerine "Seviye Sayısı" filtresi eklenerek belirtilen seviyede yarı mamül alt malzemelerin de listelenmesi sağlanmıştır.
120 WINERP-8904
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Alış Faturası Üzerinden Satış Faturası Oluşturulduğunda Birim Fiyat Alanı Otomatik Gelmiyor.
Satınalma parametrelerine "Satınalma Faturaları Üzerinde Satış Faturası Oluşturmada Birim Fiyat" ismiyle yeni bir parametre eklenmiştir.
121 WINERP-32279
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Navigator
  Malzeme Fonksiyonları - STCALC
Navigator malzeme kartı fonksiyonlarında marka kodu filtre olarak kullanılabilmelidir.
Navigator malzeme kartı fonksiyonlarına marka kodu filtre seçeneği eklenmiştir. (StCalc, StCalc2, StCalcList, StCNum, StCNum2, StPrice fonksiyonları Filtre Detayı kısmına MARK filtresi ; StInfo fonksiyonu Parametreler ReturnType kısmına MARK filtresi eklenmiştir.)
122 WINERP-8530
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  Hareketler - Muhasebe Fişleri
Muhasebe fişleri browser'ı Toplu Basım Filtre ekranında bulunan Fiş Türü filtresi arasına Kapanış Fişi'nin eklenmesi isteniyor.
Muhasebe fişleri browser'ı toplu basım filtre ekranı fiş türü filtresine ' Kapanış Fiş'' türü eklenmiştir.
123 WINERP-8483
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Hareketler - Malzeme Yönetimi Fişleri
Talep Fişi Aktarımında Aynı Satırları Birleştirmesin.
Ambar fişi içerisine talep fişi aktar ve talep hareketi aktar işlemleri ile aktarılan aynı malzemeye ait talep fişi satırlarının satır özel kod veya birim fiyat tutarları farklı oldğu durumlarda satır birleştirme işleminin yapılmaması sağlandı.
124 WINERP-8317
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Malzeme ve Cari Hesap Kart Browser Filtrelerinden Yetki Kodu ve Özel Kodlar Filtreleri İçin Ters Çevrilebilir Özelliği Eklenmelidir.
Malzeme kartları ve cari hesap kartları browser filtrelerinde özel kodlar ve yetki kodu filtreleri için ters çevrilebilir özelliği eklenmiştir.
125 WINERP-8123
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Alınan Siparişler
Sipariş Fişi Kayıt Edilirken Satır Tutarı Değişiyor.
Sipariş fişi kaydedildikten sonra tekrar içerisine girildiğinde kuruş farkından dolayı tutarlar değişiyordu düzeltildi.
126 WINERP-7948
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
  İşlemler - Kur Farkı Hesaplama
Raporlama Dövizi İçin De Kur Farkı Hesaplatılabilmelidir.
Cari hesap, kasa ve muhasebe kur farkı hesaplama işlemlerinde hesaplama şekli seçeneklerine raporlama dövizi eklenerek kur farkı hesaplatılması sağlanmıştır.
127 WINERP-7810
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
  Fiş Dökümleri ve Ekstreler - Giriş / Çıkış Toplamları
Giriş/Çıkış Toplamları Raporunda Performans Sorunu Oluşuyor.
Giriş/Çıkış Toplamları raporunda fiş numarası filtresi verildiğinde performans problemi yaşanıyordu,iyileştirme yapıldı.
128 WINERP-7136
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
  Ana Kayıtlar - Ürün Reçeteleri
Ürün Reçetesi Formunu Ekrana Aldığımızda Listelenen Kayıt Sayısı Bölümü Doğru Listeleme Yapmıyor.
Ürün reçeteleri toplu basım yapıldığında yazıcıya değil ekrana form getiriliyordu ve gelen formun ilk sayfaları gözükmüyordu.Düzeltilerek yazıcıya gönderilmesi sağlandı. <br/> Form yaz seçeneğinde de detaylı bilgi alanının Listelenen Kayıt Sayısı Bölümüne eklendiğinde tüm kayıtlarının farklı sayfaya geçmesine rağmen listelenmesi sağlanmıştır.
129 WINERP-7079
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Hareketler - Satış Faturaları
Toplu Varyant Girişinde Tanımlı Birim Fiyat Otomatik Olarak Gelmeli.
Toplu varyant seçiminde varyantların tanımlı birim fiyatları otomatik olarak gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
130 WINERP-7064
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
  Yönetim - Kullanıcılar
Fatura F9-İlgili Muhasebe Fişinin Görüntülenmesi İşlemi Kullanıcı Bazında Yetkilendirilebilmeli.
Kullanıcı yetkilerine Malzeme yönetimi fişleri,Satınalma faturaları,Satış Faturaları,İthalat fişleri, İhracat fişleri,Cari hesap fişleri,Çek senet bordroları,Banka fişleri ve Kasa işlemlerine "İlgili Muhasebe Fişi, İlgili SMM Mahsup Fişi, İlgili SMM Mahsup Fişleri (TFRS) ,İlgili Düzeltme Fişi" alanları eklenmiştir.
131 WINERP-6572
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Hareketler - Cari Hesap Fişleri
Cari Hesap İşlemlerden Hesaplatılan Kur Farkı Fişinde KDV Oranı İşlem Filtrelerinden Belirtilebilmelidir.
Cari hesap kur farkı hesaplama işlemi filtrelerine "KDV Oranı" filtresi eklenmiştir. Filtre öndeğer 18 olarak gelecek olup, oran isteğe bağlı değiştirilebilecektir.
132 WINERP-6529
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
  Ana Kayıtlar - Cari Hesap Kartları
Borç Aktar İle Oluşan Cari Hesap Virman Fişinde Muhasebe Kodları Boş Geliyor.
Borç Aktar işlemi ile oluşan cari hesap virman fişinde muhasebe kodları boş geliyordu, düzeltildi.
133 WINERP-6004
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
  Satış Teklif Yönetimi - Satış Faaliyetlerim
Alt-F7 Özelliği fiş satırında hatalı çalışıyor.
Fişlerde Alt+F7 özelliğinin kullanıldığı durumlarda tutar üzerine imleç getirildiğinde listelenen bilgiler hatalı geliyordu,düzeltildi.
134 WINERP-66039
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Oracle Veritabanı Kullanıldığı Durumda , Ürüne Giriş Sırasında Çalışan Sorgular İle İlgili Performans Geliştirme Yapılmalı.
Oracle veritabanı kullanıldığı durumda, uygulama giriş sırasında performans iyileştirilmesi yapıldı.
(0 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.