Bilgi bankası
Bilgi Bankası
Mali Dönem Bağımlı Çalışmada Devir
Gönderen Didem Tülü on 02 January 2014 01:55 PM

DEVİR İŞLEMLERİ

1. Devir Nedir ?

Devir, firmalar için tanımlanmıs olan mali yıl sonunda, muhasebe açısından tüm hesapların kapatılması ve resmi belgeler hazırlandıktan sonra muhasebe ve ticari sistem islemlerinin etkilerinin yeni bir mali döneme açılıs islemleri seklinde kaydedilmesidir.
2. ÖNEMLİ UYARILAR !!!
• Devir isleminin yapılacağı firmada hiçbir kullanıcının çalısmaması gerekir.
• Devir öncesinde tüm verilerin yedekleri alınmalıdır.
• Devirden önce data dosyalarının sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.
• Firmanın dönemleri arasında devir islemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılıp, dönem dosyaları olusturulmalıdır.
• Devir sonrası olusan açılıs fislerine raporlama dövizi bakiyeleri devredecektir. Yerel para birimi bakiyesi ve raporlama dövizi bakiyesi uyumsuz olmamalıdır. Örneğin Yerel para birimi bakiyesi
Borç, raporlama dövizi bakiyesi Alacak olan kartların bakiyeleri devredilmeyecektir.
• Devir islemine baslamadan önce; bir önceki mali yılda maliyetlendirme islemlerinin tamamlanmıs olması gerekmektedir. Stok devir isleminde açılıs fislerine getirilecek olan birim fiyat maliyet hesaplanarak bulunacağından, maliyet hesaplamalarının daha hızlı sonuçlanması açısından, devir yapılacak dönemde Dönem Kapama islemi yapılması performans sağlayacaktır.
• D tipi (Depozitolu olarak hareket görmüs) satırlara sahip islemler devir sırasında dikkate alınmamaktadır. Bu nedenle bu tip stokların fiili ve gerçek stok durumu devir sonrası farklı olabilir.
• Sabit Kıymet Kayıt bilgileri dönemden bağımsız tutulduğundan yeni dönemde aynı bilgilere ulasılır. Geçmis dönemdeki kayıt ve amortisman hesaplama bilgileri aynen görülecektir.
• Muhasebelestirilen amortisman kayıtları yeni dönemde muhasebelesmis olarak gözükmeye devam edecektir. Muhasebelesmis amortisman kayıtlarına ait muhasebe fisi olarak muhasebe kodlarında kullanılan hesaba ait açılıs fisi gözükecektir.
• ÖTV‘li malzemeler için malzeme devir islemi sonucu olusan devir fisinde; malzeme maliyeti ve ÖTV maliyeti ayrı olarak tutulmaktadır. Birim fiyatlar; ÖTV maliyeti hariç olarak hesaplanmaktadır. Açılıs fisi satırında ve fis toplamlarında ÖTV (ek vergi tutarı) ayrıstırılarak da listelenir. ÖTV maliyeti, maliyet raporlarında ya da çıkıs islemlerine maliyet atanması durumunda malzeme maliyetine eklenerek isleme katılır.
• Dağıtım emri hareketleri bir sonraki döneme aktarılmamaktadır. Dağıtım emri statüleri devirden önce Kapandı konumuna getirilmelidir.
• Devirden önce yeni döneme ait dosya olusturma sırasında, cari hesaba ait risk çarpanları öndeğer olan “1”’e otomatik olarak dönmektedir. Devir parametrelerinde “Cari hesap risk parametreleri = Devredilecek” seçilirse, devir islemi ile cari hesabın önceki dönemde geçerli risk çarpanları aynen yeni döneme aktarılır. Risk bilgileri devredilirken riski etkiler seçeneğine bağlı olarak yeni döneme aktarılacaktır. Riske tabi olmayan islemler açılıs fislerinde ayrı satır olarak riski etkiler=hayır seçeneği ile listelenirken riske tabi olan islemlerde riski etkiler = evet seçeneği ile listelenecektir.
• Devir islemi Ödeme / Tahsilat üzerinden yapılırsa cari hesaba ait kapanmamıs islemler için isyeri ve islem dövizleri dikkate alınarak açılıs fisinde satır olusturulur. Ödeme planları olusturulmaz. Ödeme tarihleri olusturulur. Olusan her hareketin satır açıklamasında geçmis dönemdeki fise ait tür, numara ve tarih bilgileri yer alır.
• Devir islemi ödeme/tahsilat üzerinden yapılırsa borç takip penceresine yansımayan hareketlerin cari hesap açılıs fislerine yansımayacağı unutulmamalıdır. Bu yüzden bos satırlı ödeme planlarına bağlı islemler bir sonraki dönemin açılıs fisini etkilemeyecektir.
• Cari Hesap Kur Farkı Fisleri devir parametresine bağlı olarak, Cari hesap kur farkı islemlerinin islem dövizi bazında bakiyeleri yeni döneme kur farkı islemi olarak aktarılacaktır. Cari hesap için aktarılan kur farkı islemine muhasebelesmis isareti gelecektir. Yani önceki dönemdeki aynı islem dövizi için kullanıcı tarafından kesilmis kur farkı islemlerinin bakiyesi yeni döneme muhasebelesmis bir kur farkı fisi olarak aktarılacaktır. Muhasebe kur farkı fislerinin bakiyesi ise Açılıs fislerinde yer alacaktır.
• Ödeme / tahsilat üzerinden devir isleminde farklı döviz türlerinden kapama yapılmıs ise,devirden önce kur farkı hesaplatılması ve bir sonraki döneme bu kur farkı bilgilerinin devredilmesi islemlerin tutarlılığının sağlanması açısından faydalıdır.
• Devir parametrelerinde “Fis Numaraları = Yeni Numara verilecek” seklinde aktarım yapıldığında yeni dönem Kayıt numaralama sablonu kontrol edilmemektedir. Yeni olusturulacak fis numaralarını 8 karakter olan ( 00000001 ) olarak eklemektedir.
• Yeni dönemde daha önce girilmis fislerdeki numara ile devredilen fislerin numaralarının çakısması durumunda bu fisler devredilmeyecektir.
• Devir yapılması durumunda devam eden bir puan kampanyası için önceki dönemde toplanmıs puanlar geçerliliğini yitirmektedir.
• Dıs Ticaret Modülü ile ilgili islemler de devredilmeyecektir. Operasyon fisi ve kredi bilgileri ile hareketler, Banka ve Cari hesap kartları açılıslarına yansıyacaktır.
• Teklif Yönetimi bilgileri firma döneminden bağımsız olduğu için yeni dönemde de aynen görülebilecektir.
• Đs Akısı Modülü içerinde yer alan kartlar sistemde görülebilir. Ancak öneri konumundaki islemler ve görevler devredilmez. Bu modül ile ilgili devir düzenlemeleri bir sonraki dönemde yapılacaktır.
• Cari hesap “kredi kartı“ islemleri ile cari hesap kartında olusan borç bakiyesi, devir islemi sonucunda bir sonraki mali döneme açılıs fisi olarak aktarılır.
• Bütçe ve Đstatistiki Tahminleme kayıtları dönemden bağımsız olarak kullanıldığından devirsonrasında da veriler kullanılabilir.
• Analitik Bütçe islemleri devredilmez.
• Kredi kartı fisleri ise devir ile aktarılmaz. Bunun yanında eski mali yılda kaydedilen kredi kartı fislerinden dolayı bankalardan beklenen geri ödemeler için, “Kredi Kartı Đslemleri Banka Geri Ödeme Hareketleri” raporunda geçen yılın bilgilerine ulasılabildiği gibi, kredi kartı fis tahsilatı penceresinde çalısma dönemi seçimi yapılarak önceki dönemdeki fisin tahsilatı yeni dönemde de gerçeklestirilebilmektedir.
• Önemli Uyarı 1: Firmaya ait dönemler arasında Devir yapılması durumunda yeni dönemde herhangi bir sekilde kart silinmemelidir. Eski dönemde hareketi olan kartların silinmesi durumunda geçmis döneme ait datanın bozulması sözkonusu olacaktır.
3. Devir Seçenekleri


1.1. Dönem Devri:
Firmanın kendi dönemleri arasında devir islemi yapılacaksa öncelikle yeni dönem açılmalı ve dönem dosyaları olusturulmalıdır. Devir.Exe’de Firma ve yeni firma numarasına aynı firma numarası girilmelidir. Firma numarası girildikten sonra “Devir islemleri aynı firmada yapılıyor. Đsleme devam edilecektir” mesajı gelecektir.
1.2. Firma Devri:
Yeni bir firmaya devir islemi için öncelikle devir isleminde kullanılacak firmanın dönem bağımsız tabloları yeni firmaya kopyalanmalıdır. Bu islem için Firma alanında hangi firmanın devir islemi yapılacak ise o firmanın seçimi yapılır. Yeni firma alanına ise daha önce sistem isletmeninde tanımlanmamıs bir
firma numarası verilir.
Firma Kopyalama İşlemi’nin isleyişi şu şekildedir.
• Yeni firmanın ilk olarak firma dosyaları sonrasında dönem dosyaları olusturulur. Bu islemin hemen ardından kaynak firmanın bilgileri yeni firmaya aktarılır.
• Kopyalama ile olusmamıs firmalar hedef firma olarak seçilemez. Kopyalama sonucu olusmus bir firma üzerine tekrar kopyalama yapılmak istenirse “Daha önce kopyalama yapılmıs” seklinde bir uyarı verilir. Kullanıcının istediği doğrultusunda ya firmanın üzerine kopyalama yapılır ya da işlemden vazgeçilir.
• Kopyalanan firmanın sistem isletmenin de tanımlanan bilgileri yeni firmaya aktarılır.
 İşyeri,Bölüm,Fabrika, Ambar bilgileri, Yetkiler
 Firma Çalısma Bilgileri
 Sistem İşletmeni / Kuruluş Bilgileri bölümünde tanımlanan bilgiler

 Kayıt numaralama sablonları
 Ek alanlar,tanımlı fisler, kullanıcı tanımlı raporlar ve formlar da yeni firmaya kopyalanır.
• Kopyalama islemiyle dönem bağımsız tablolar yeni firma numarasıyla kopyalanır.
• Đs akıs kartları ve Rol tanımları ve Görevler yeni firmaya kopyalanır.
• Üretim emirleri, Dağıtım emirleri kopyalanan firmaya aktarılmaz.
• Kampanya ve fiyat kartları geçerlilik tarihleri aynen getirilir.
Kontroller(Kopyalama Sonrası):
Firma kopyalama isleminde herhangi bir bilgi kaybını kontrol etmek amacıyla yapılan bir
islemdir. Ana menüden girilen hedef ve kaynak firmaların dosyaları arasında karsılastırma yapılır. Đlk
olarak kaynak firmanın bilgileri taranır. Sonra hedef firmanın bilgileri taranır ve bu iki firma bilgileri
karsılastırılır. Karsılastırmada hem kart sayılarına ,kart koduna hem de kartlardaki tutarsal alanlarda
bir değisiklik olup olmadığına bakılır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. “Log dosyası”
seçeneği ile hedef ve kaynak firma arasında yapılmıs islemler görüntülenir.
Devir Öncesi Kontroller:
Devir.exe / Kontroller(Devir Öncesi) menü diziyle ulasılan bir islemdir.
Firma Devir islem adımına geçmek için bazı kontrollerden olumlu sonuç alınmalıdır. Bu
kontroller kullanıcın bir sonraki adıma geçmek için gerekli sartları yerine getirip getirmediğini kontrol
eder.
• Sistemde var olan dağıtım emirlerinin kapatıldığı kontrol edilir.
• Faturalanmamıs irsaliye kontrolü
• Üretim emirleri kontrolü, sistemde var olan üretim emirleri tamamlandı veya kapandı statüsünde
olmalıdır.
Bu kontrollerden sonra kontrol sonuçlarının verildiği bir bilgi penceresi açılır. Kontroller sonrası
uygun olmayan bir durumla karsılasıldığında Log dosyasında ilgili problemi açıklayan satır kırmızı
renkte belirtilir.
Devir öncesi kontroller islemi sonrası Devir islemine geçilebilir.

Devir Parametreleri


Devredilecek dönem numarası : Firmanın hangi dönemine ait bilgiler yeni bir döneme aktarılacak ise eski dönem numarasının girildiği alandır.
Yeni dönem numarası: Eski bilgilerin aktarımının yapılacağı yeni döneme ait numaradır
Yeni dönem tarihleri: Aktarım isleminin yapılacağı yeni döneme ait baslangıç ve bitis tarih bilgilerinin bulunduğu alandır. Firmaya ait yeni dönem Devir isleminden önce olusturulduğu için öndeğer olarak kullanıcı tarafından açılmıs olan yeni döneme ait tarih bilgileri gelir.
Fis numaraları : Eski numaralar kullanılacak / Yeni numara verilecek : Yeni döneme aktarılacak olan asağıdaki fis türlerinin eski dönemdeki numaraları ile mi aktarılacağını, yoksa aktarılan döneme ait kayıt numaralama sablonlarındaki son numaraya göre mi aktarılacağını belirlemek için kullanılır.
• Yeni numara verilecek seçildiğinde yeni dönemin kayıt numaralama sablonu olusturulmus olmalıdır.
• Eski numara kullanılacak denildiğinde yeni dönemde numara çakısması yasanması durumunda bu fisler aktarılmayacaktır.
Yeni fis numarası verilebilecek olan fisler sunlardır :
• Bekleyen siparisler
• İade edilmemis ve faturalanmamıs konsinye giris fisleri
• İade edilmemis ve faturalanmamıs konsinye çıkıs fisleri
• Baslamadı statüsündeki üretim emirleri.

Malzeme Devri: Maliyet Hesaplanacak / Sadece Miktarlar Devredilecek:
Sadece Miktarlar Devredilecek seçildiğinde; Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı
yapılmıs gibi maliyet hesaplanmadan malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
Geçmis dönem sonunda negatife düsen stoklara ait miktarlar da malzeme devir fisinde negatif
olarak devredilecektir.
Seri / Lot takibi yapılan malzemeler için miktar devri yapılması durumunda hareket iliskisi kurularak
devir gerçeklestirileceğinden olusan devir fisinde birim fiyat bilgisi de listelenecektir.
Maliyet Hesaplanacak seçildiğinde; Malzeme devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre
envanter miktarları ambar maliyet grupları bazında yapılır.
Cari hesap devri : Son bakiye üzerinden(Cari hesap) / Son bakiye üzerinden(Cari hesap)
(RD’siz) / Ödeme tahsilat üzerinden / Son bakiye üzerinden (Ticari islem grubu) / Son Bakiye
Üzerinden (Ticari Đslem Grubu) (RD’ siz):
Son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçilirse : Cari hesap toplam bakiyesi üzerinden devir islemi
yapılmaktadır.
• Cari hesapların son bakiye (Cari hesap) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler isyeri
bazında ve islem dövizlerine göre ayrıstırılır. Bu durumda her isyeri için ayrı devir fisi olusacak ve
bu fisler içinde cari hesabın islem dövizlerine göre ayrı ayrı bakiyeleri listelenecektir.
• Đsyerine göre bakiye söyle bulunur : Cari hesabın her isyeri için hareket gördüğü islem döviz
türüne göre ekstresi alınır. O isyerinden ilgili dövizi türüne ait toplam borç tutarı ile toplam alacak
tutarı arasındaki fark o cari hesabın o isyerindeki bakiyesini verir.
• Bu açılıstan sonra cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, islem döviz
toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini tutmalıdır.
• Cari hesabın Yerel para birimi , raporlama dövizi , islem dövizi bakiyesinin uyumsuz olmaması
gerekir. Yani Yerel para birimi bakiyesi Borç iken raporlama dövizi bakiyesinin Alacak olması
durumunda Son bakiye üzerinden devir yapıldığında tutarlarda sorun yasanacaktır.
• Son bakiye üzerinden devir yapılması sonucu olusan devir fislerinde cari hesap; bakiyesi olan her
islem dövizi için tek satır yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Cari Hesap) (RD’ siz) seçilirse:
Rd’siz son bakiye üzerinden devir yapılması durumunda, RD bakiyelere bakılmaksızın ĐD ve YTL tutarlar
üzerinden devir yapılır
Ödeme tahsilat üzerinden seçilirse :
• C/H borç takip penceresinde kullanıcı tarafından yapılan kapama islemleri dısında kalan islemler
islem döviz türleri ve isyeri bilgileri de dikkate alınarak gruplanır ve açılıs fislerinde ayrı satırlar
olarak yer alır. Her satıra ait ödeme tarihi getirilir.
• Bu açılıstan sonra da cari hesapların kart üzerindeki toplam bakiyeleri (Yerel para birimi, islem
döviz toplamları ve raporlama dövizi ) ile önceki dönem sonundaki toplam bakiyesi birbirini
tutmalıdır.
Son bakiye (Ticari islem grubu) üzerinden seçilirse:
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari Đslem Grubu bazında toplam alınarak devir islemi
yapılmaktadır.

• Cari hesapların son bakiye (Ticari islem grubu) üzerinden devredilmesi durumunda bakiyeler isyeri
bazında islem dövizine göre ayrıstırılırken Ticari islem grubu seçeneği de dikkate alınır. Bu durumda
her isyeri için ayrı açılıs fisi olusacak ve bu fisler içinde islem dövizi ve ticari islem grubuna göre ayrı
ayrı bakiyeleri listelenecektir.
• İşyerine göre bakiye bulunurken cari hesabın her isyeri için hareket gördüğü islem dövizi ekstresi
alınırken ticari islem grubuna göre alınır. O isyerinde ticari islem grubuna göre ilgili döviz türüne ait
toplam borç tutarı ile toplam alacak tutarı arasındaki fark o cari hesabın ticari islem grubuna göre
mevcut isyerindeki bakiyesini verir.
• Eğer hareketlerde TĐG girilmemis ise devir yapılırken son bakiye üzerinden (Cari hesap) seçeneğinde
olduğu gibi islem görerek açılıs fisine satırlar yazılır.
• Son bakiye (TĐG) üzerinden devir yapılması durumunda olusan açılıs fislerinde cari hesap; bakiyesi
olan her islem dövizi için ticari islem grubuna göre tek satır olarak yansıyacaktır.
Son Bakiye Üzerinden (Ticari Đslem Grubu) (RD’ siz) seçilirse;
Cari hesap hareketleri üzerinden Ticari Đslem Grubu bazında toplam alınarak devir yapıldığında; RD
bakiyelere bakılmaksızın ticari islem grubu bazında toplam alınarak İD ve YTL tutarlar üzerinden devir yapılır.
Muhasebe devri:
Hareketler üzerinden:
• İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılıs fisine getirilir. Açılıs fisi satırında aynı zamanda Masraf
merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir
Toplamlar üzerinden:
• Đsyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılıs fisine getirilir
• Masraf merkezi, proje, islem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap
bakiyeleri devredilir.
• Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir islem satırı olarak devredilir.
Cari hesap risk parametreleri : Devretmeyecek / Devredecek:
Devredilecek olarak seçilirse cari hesap kartı üzerinde yer alan risk parametreleri (Risk çarpanı, toplamı
ve limiti) yeni döneme aynen aktarılırlar.
Devretmeyecek seçilirse aktarılmazlar.
Kars. çek / prot. Senet (Ç/S riski) : Devretmeyecek / Devredecek
Cari hesap kartlarının risk bilgileri penceresinde yer alan karsılıksız çek toplamı ve protestolu senet
toplamı alanlarıyla ilgili bir parametredir. Devredilecek olarak seçilirse geçen dönem sonunda bu
alanlarda yer alan tutarlar yeni döneme aynen aktarılır. Devredilmeyecek olarak seçilirse yeni dönemde
bu alanlar sıfırlanır.
Çek/senet vadesi : Vadesi belirtilen günden önceye rastlayan çek/senetlerin devri yapılmaz. Çek senet
vadesi alanına 4 karakterlik giris yapılabilmektedir.
Hesaplama: Vadesi dönem sonundan 10 gün öncesine rastlayan bir çekin vadesi 10 olarak
alınır ve bu parametre 10’ten büyük veya esit değil ise o çekin devri yapılmaz.
Ciro takip süresi : Ciro isleminin yapıldığı tarih ile dönem sonu arasındaki fark burada girilen süreden
büyük ise, bu çek/senetlerin devri yapılmaz. Ciro takip süresi alanına 4 karakterlik bilgi girisi
yapılabilmektedir.
Tahsil edilemeyen çek/senetler : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde var olan tahsil
edilemeyen çek/senetlerin aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre ile belirlenir.
Kars. çek / prot. Senet : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski önemde mevcut olan karsılıksız çekler ile
protestolu senetlerin aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Proforma Faturalar : Aktarılacak / Aktarılmayacak : Eski dönemde mevcut olan proforma faturaların
yeni döneme aktarılıp aktarılmayacağının belirlendiği parametredir.
Cari hesap kur farkı islemleri: Aktarılacak/Aktarılmayacak
Aktarılacak: Önceki dönemde olusturulmus kur farkı islemleri yeni döneme muhasebelesmis
isareti ile aktarılır.
Aktarılmayacak: Önceki dönemde olusturulmus kur farkı islemleri yeni döneme aktarılmaz.
Ödemeli siparis islemleri: Ödemesiz Aktarılacak/Aktarılmayacak
Ödemesiz Aktarılacak: Ödemeli siparisin yalnızca sevkedilmemis kısmı ödemesiz olarak
devredilir.
Aktarılmayacak: Ödemeli siparisler yeni döneme aktarılmaz.
Çevrim Katsayısı: Çevrim katsayısı Öndeğer 1 gelecektir.
Devredilecek Bölümler : Devir isleminin hangi bölümler için geçerli olacağı burada belirlenir. Seçenekler
sunlardır :
• Malzeme
• Siparis
• Talep,MPS ve MRP
• Cari hesap
• Kasa
• Banka
• Çek / Senet
• Muhasebe
Bu bölümlerden kullanıcı açısından devir islemine hazır olan bir ya da birkaçı devredilebileceği gibi,
tamamı da devredilebilir.

4. Devir Parametrelerinin Detaylı Đncelemesi
Malzeme Devir Đslemleri
Maliyet Hesaplanacak:
• Envanter devri için Devir fisleri kullanılmaktadır.
• Envanter devri firmanın kullandığı maliyet sistemine göre ve ambar maliyet grupları bazında
yapılır.
• Devredilecek konsinye çıkıs fisi yok ise, stok devri önceki dönem sonu envanterindeki miktar ve
birim maliyetler üzerinden yapılır. ( FIFO ve LIFO Maliyet yöntemleri kullanılıyor ise envanter
buna uygun sekilde parçalanarak devredilir.)
• Dönem sonunda ambar maliyet grubu bazında stokların negatif (-) olduğu durumda, maliyet
türü ne olursa olsun negatif miktarlar devredilmez. Bu nedenle yıl sonu itibarı ile stok
miktarlarının düzenlenmesi gerekir.
• Ambar Maliyet grubu bazında stok seviyesi pozitif, bu maliyet grubuna ait bir ambarda negatiflik
olduğunda ise devir fisinde bu ambara ait satır yer almaz. Bu negatif miktar aynı maliyet
grubuna ait pozitif ambarlara uygun dağılımlarla dağıtılır.
• Eldekilerin Ortalaması , FIFO , LIFO gibi yürüyen maliyet yöntemleri seçili iken devir
yapıldığında stok seviyesi dönem sonunda pozitif olsa bile ara tarihlerde negatiflik olması
durumunda , maliyet hesaplanmayacağı için miktarlar devredilmez.
• Stok devir islemlerinde kullanılan envanter hesaplama algoritması dönem kapama bilgilerinden
faydalanmaktadır. Maliyet yöntemi ne olursa olsun dönem kapama yapılmıs olması stok devri
için süre açısından performans sağlayacaktır.
• Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fisinde yer almaz. Detayları devredilir.
• Stok Yeri, Seri/Lot bilgileri, devirde seçilen malzeme devri parametresine bakılmaksızın
devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet yöntemine göre devredilir.
• Seri Grubu kullanılması durumunda, seri takibinde olduğu gibi, devirde seçilen malzeme devri
parametresine bakılmaksızın devredilir. Ancak devredilen bilgilerin maliyetleri firma maliyet
yöntemine göre devredilir.
• Varyantlı malzemelerin devri, varyant bazında yapılmaktadır. Varyant maliyetleri de firma
maliyet yöntemine göre varyant bazında hesaplanarak devredilir.
Sadece Miktarlar Devredilecek:
• Ambar bazında mali yıl sonu itibarı ile stok sayımı yapılmıs gibi maliyet hesaplanmadan
malzeme miktarları ana birim üzerinden devredilecektir.
• Devir fislerinde sadece miktar bilgileri yer alır. Birim fiyat getirilmez.
• Dönem sonunda ambar bazında malzemelerin negatif(-) olduğu durumda negatif malzeme
miktarları devir fisi negatif (-) olarak devredilecektir.
• Malzeme sınıfları ve malzeme tabloları devir fisinde yer almaz. Detayları devredilir.
• Seri-Seri Grubu/Lot izleme yapılan, malzemeler için yine maliyet hesaplanacak parametresi
seçiliymis gibi davranılır. Yani bu tür malzemeler için birim fiyat getirilir.

• Konsinye islemlerinin devri Maliyet Hesaplanacak filtresinde olduğu gibi yapılır. Konsinye
fislerinde birim fiyat getirilir.
Siparis devri
• Kapandı ya da tamamı sevkedildi statüsündeki siparis fisleri devredilmez.
• Alınan ve Verilen siparis fisleri içinde sevkedilmeyi bekleyen siparis fisleri devir
parametrelerine göre yeni numara verilerek ya da eski numaraları ile devredilir. Siparis
satırlarındaki teslim/temin tarihi değisiklik olmadan yeni fis satırlarına aktarılır.
• Siparis fisi içinde sadece sevkedilmemis olan satırlar devredilir. Bir kısmı sevkedilen satırlarda
ise sadece bekleyen miktar devredilir.
• Onay bilgisi “Öneri” ve Sevkedilebilir” olan Siparis fisleri devirde dikkate alınır.
• Devredilen siparis fisleri üretim emirleri ile bağlantılı ise fise bağlı üretim emirleri bağlantıları
aynen tasınmaktadır.
• Siparis fisi; fis geneli detay bilgi , fis satırında F9 menüden girilen detay bilgi ve satırda yer
alan malzeme kartı üzerindeki detay bilgi ayrıca fis detay tabında açıklama alanlarına girilen
text satırları devir sonrası olusan siparis fislerine gelmektedir.
• Geçmis dönemde karsı siparis olusturulan siparisler arasında izleme yapıldığından, bu tür
siparis fislerinin yeni döneme devri sonrasında da izleme yapılabilir. Bu amaçla
ORDPEGGING tablosunda siparis iliskisi bilgisi yeni döneme tasınır.
• Ödemeli siparislerin bir sonraki devredilmesi “ödemeli siparis devri” parametresine bağlı
olarak farklılık gösterir. Parametre değeri “Aktarılmayacak” ise ödemeli siparisler yeni döneme
gelmez. “Ödemesiz Aktarılacak” seçildiğinde ise ödemeli siparisin yalnızca sevkedilmemis
kısmı ödemesiz olarak devredilir.
• Connect kullanıldığı durumlarda açık olan siparislerin devredilmesi gerekmektedir. Bir sonraki
yıl karsılanacak siparislerin Connect tarafında eslestirilebilmesi için bekleyen siparislerin yeni
döneme aktarılması gerekmektedir.
Stok fisleri ve Đrsaliyeler
• Faturalanmamıs veya iade edilmemis konsinye giris/çıkıs fisleri dısında stok fislerinin devri
yapılmaz.
• Konsinye giris iade ve Konsinye çıkıs iade fislerinin hiç bir durumda devri yapılmaz.
• Söz konusu konsinye giris ve çıkıs fisleri islem tarihi ve fis numarası dısındaki bilgilerinde hiç
bir değisiklik yapılmadan yeni döneme aktarılır.
• Aktarılan konsinye fislerinin tarihi mali dönem basına esit olur.
• Aktarılan konsinye fislerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır, ya da
yeni numara verilir.
• Konsinye fislerinin birim maliyet bilgileri de yeni döneme aynen aktarılır ve bunların
maliyetlendirme servisi ya da COST programı tarafından değistirilmesi engellenir. Maliyet
sistemi açısından bu maliyetlerin kullanılması zorunludur.

Devir islemi sonrası su fisler olusur :
1. Konsinye Giris Fisleri
• Önceki dönemden faturalanmamıs konsinye girisler devredilir.
• Önceki dönemde faturalanmamıs konsinye giris fisleri tarih sırasına göre ambarlar ve cari
hesaplar bazında listelenir.
• Birebir girisler ile iliskilendirilerek yapılmıs konsinye giris iade fisleri taranarak iliskilendirildiği
konsinye giris fisinin satırlarındaki stok miktarı iade miktarı kadar azaltılır.
• Birebir iliskilendirilmeden kesilmis Konsinye giris iade fisleri tarih sırasına göre listelenir.
• Tarih sırasına göre ambarlar ve cari hesaplar bazında listelenen konsinye giris ve giris iade
islemleri arasında miktarlar açısından FIFO kapama yapılır.
• Bu kapama sonucunda konsinye giris fisleri, kapatılmadan kalan satır miktarları üzerinden
devredilir.
• Söz konusu konsinye giris islem tarihi ve fis numarası dısındaki bilgilerinde hiç bir değisiklik
yapılmadan yeni döneme aktarılır.
• Aktarılan konsinye fislerinin tarihi mali dönem basına esit olur.
• Aktarılan konsinye fislerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır, ya da
yeni numara verilir.
• Faturalanmıs konsinye giris fisleri devredilmez.
• Đade rakamları ambar bazında giristen fazla ise bu konsinye iadeleri yeni döneme
devredilmez.
2. Konsinye Çıkıs Fisleri
• Önceki dönemde faturalanmamıs konsinye çıkıs fisleri tarih sırasına göre ambarlar ve cari
hesaplar bazında listelenir.
• Birebir girisler ile iliskilendirilerek yapılmıs Konsinye çıkıs iade fisleri taranarak iliskilendirildiği
konsinye çıkıs fisinin satırlarındaki stok miktarı iade miktarı kadar azaltılır.
• Birebir iliskilendirilmeden kesilmis konsinye çıkıs iade fisleri tarih sırasına göre listelenir.
• Tarih sırasına göre ve ambarlar bazında listelenen konsinye çıkıs ve çıkıs iade islemleri
arasında miktarlar açısından FIFO kapama yapılır.
• Bu kapama sonucunda konsinye çıkıs fisleri, kapatılmadan kalan satır miktarları üzerinden
devredilir.
• Söz konusu konsinye çıkıs islem tarihi ve fis numarası dısındaki bilgilerinde hiç bir değisiklik
yapılmadan yeni döneme aktarılır.
• Aktarılan konsinye fislerinin tarihi mali dönem basına esit olur.
• Aktarılan konsinye fislerinin devir parametrelerine göre ya eski numaraları kullanılır, ya da
yeni numara verilir.
• Konsinye fislerinin birim maliyet bilgileri de yeni döneme aynen aktarılır ve bunların
maliyetlendirme servisi ya da COST programı tarafından değistirilmesi engellenir. Maliyet
sistemi açısından bu maliyetlerin kullanılması zorunludur.

• Faturalanmıs konsinye çıkıs fislerinin devri yapılmaz.
• Đade rakamları ambar bazında çıkıstan fazla ise kalan iade miktarı devredilmez.
• Eğer bir ambardan devredilen konsinye çıkıs fisleri var ise devir fisleriyle yeni döneme
aktarılacak stok miktarı değisir. Artık stok envanterinin (fiili stok) yanısıra konsinye çıkısı
aktarılan miktar kadar stokun da envantere eklenerek devredilmesi gerekir.
• Eklenecek bu miktarın maliyeti ise konsinye hareketlerinde yer alan “birim maliyet” bilgisi
üzerinden hesaplanır.
Maliyet yöntemlerine göre konsinye çıkısların devir fislerine etkisi :
Girislerin ortalamasına göre
Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkıs miktarı
Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + ( her bir fisteki kons. çıkıs miktarı * o hareketin
birim maliyeti)
• Konsinye çıkıs islemlerinin maliyeti geçmis dönemden tasınan birim maliyetler üzerinden
hesaplanır.
• Girislerin ortalamasına göre hesaplanan maliyetlerde çıkıs fisleri dikkate alınmaz. Fakat eğer
devirden gelen konsinye çıkıs fisleri var ise, bunlar negatif (-) yönlü bir giris gibi
değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkıslardan sonra kalan stokların
maliyetlerinin geçmis dönemle aynı olması sağlanır.
Bu islem adımında uygulanacak formül:
Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti - (her bir fisteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı -
konsinye çıkıs miktarı
Eldekilerin ortalamasına göre
Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkıs miktarı
Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + ( her bir fisteki kons. çıkıs miktarı * o hareketin
birim maliyeti)
• Eldekilerin ortalamasına göre devirden gelen konsinye çıkıs fisleri var ise, bunlar negatif
(-) yönlü bir giris gibi değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkıslardan
sonra kalan stokların maliyetlerinin geçmis dönemle aynı olması sağlanır.
Bu islem adımında uygulanacak formül:
Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti - (her bir fisteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı -
konsinye çıkıs miktarı
FIFO’ya göre
Bu yöntemde olusturulan envanter devir hareketlerinin yanısıra her bir konsinye çıkıs hareketi için
ayrı bir satır eklenmelidir. Yani devir fisinde önce konsinye çıkıslara ait devir satırları, sonra
envanter devrine iliskin satırlar yer almalıdır.

• Konsinye çıkıs hareketlerine iliskin devir satırlarında miktar olarak konsinye çıkılan miktar,
birim fiyat olarak o konsinye çıkısın birim maliyeti yer almalıdır.
• Konsinye çıkıs islemlerinin maliyeti geçmis dönemden tasınan birim maliyetler üzerinden
hesaplanır.
• Devirden sonra Ayrıntılı maliyet analizi alındığında her konsinye çıkıs hareketi, kendinden
dolayı eklenen devir satırının çıkısı gibi görünmelidir.
LIFO’ya göre
Bu yöntemde de olusturulan envanter devir hareketlerinin yanısıra her bir konsinye çıkıs hareketi
için ayrı bir satır eklenmelidir. Ancak FIFO dan farklı olarak, devir fisinde önce envanter devrine
iliskin satırlar, sonra konsinye çıkıslara ait devir satırları yer almalıdır.
Konsinye çıkıs hareketlerine iliskin devir satırlarında miktar olarak konsinye çıkılan miktar, birim
fiyat olarak o konsinye çıkısın birim maliyeti yer almalıdır.
• Konsinye çıkıs islemlerinin maliyeti geçmis dönemden tasınan birim maliyetler üzerinden
hesaplanır.
• Devirden sonra Ayrıntılı maliyet analizi alındığında her konsinye çıkıs hareketi, kendinden
dolayı eklenen devir satırının çıkısı gibi görünmelidir. ( LIFO’ ya göre)
Dönemsel ortalamaya göre
Devir miktarı = envanter miktarı + konsinye çıkıs miktarı
Devir maliyeti = (env.birim maliyeti * env.miktarı) + ( her bir fisteki kons. çıkıs miktarı * o hareketin
birim maliyeti)
• Konsinye çıkıs islemlerinin maliyeti geçmis dönemden tasınan birim maliyetler üzerinden
hesaplanır.
• Dönemsel ortalamaya göre hesaplanan maliyetlerde dönem içi çıkıs fisleri dikkate alınmaz.
Fakat eğer devirden gelen konsinye çıkıs fisleri var ise, bunlar negatif (-) yönlü bir giris gibi
değerlendirilerek maliyetlere etki eder. Böylece konsinye çıkıslardan sonra kalan stokların
maliyetlerinin geçmis dönemle aynı olması sağlanır.
Bu islem adımında uygulanacak formül:
Envanter birim maliyeti = Devir maliyeti - (her bir fisteki konsinye birim maliyeti) / Devir miktarı -
konsinye çıkıs miktarı
Fiziksel maliyet yöntemine göre
FIFO yöntemine göre konsinye devri ile aynıdır.
3. Konsinye Giris/Çıkıs Đade Fisleri
• Devredilmez.
4. Devir Fisleri
• Hareket gören her ambar için ayrı ayrı olusur.
• Fis tarihi yeni dönem mali yıl baslangıç tarihidir. Fis time bilgisi 00.00.01 olarak getirilir.
• Miktar olarak ambar bazında en son envanter rakamını getirir. Negatif miktarlar devir fisinde
yer almaz.

• Seçilen maliyet türüne göre hesaplanan ambar bazında birim maliyet birim fiyat alanına
yansır.
• Girislerin ortalaması ve Eldekilerin ortalamasına göre olusan fislerde her stok tek satırda yer
alırken; FĐFO ,LIFO maliyet yönteminde ise farklı fiyatlardan giris yapılmıs ise birden fazla
aynı stok satırları olusabilecektir.
• Döviz penceresi ;
Birim Fiyat (Raporlama dövizi) : Eğer o ambardan devredilen konsinye çıkıs yok ise ; Đlgili ambardaki
devredilecek stok miktarının raporlama dövizi üzerinden birim maliyeti getirilir. Eğer o ambardan
devredilen konsinye çıkıslar var ise; Konsinye çıkısların devir fislerine etkisine göre raporlama dövizi birim
maliyeti getirilir.
Raporlama dövizi kuru : Yerel para biriminden birim maliyet / Raporlama dövizi cinsinden birim maliyet
Üretim devri
• Üretim emirleri dönem bağımsız olduğu için aynen görülecektir.
• Üretim emirlerine bağlı yeni döneme ait tarihteki planda statüsündeki fislerin yeni dönemde
gözükmesi sağlanacaktır. Bu fisler eski dönemden temizlenecektir .Bu fislerin üretim emirleri
bağlantıları aynen tasınacaktır.
• Planda statüsüne ait fislerin malzeme durum penceresindeki bilgileri aktarılan fislere göre
güncellenecektir. Yani bir önceki dönem tarihli planda statüsüne ait fislerin, malzeme durum
penceresinde miktarsal toplamı, yeni döneme yansımayacaktır.
Talep Fisleri Devri
• Talep fislerinde onay bilgisi “Karsılandı” ve “Đptal” durumundaki talep fislerinin devri
yapılmayacaktır.
• Karsılandı ve iptal durumundaki talep satırları devredilmeyecektir.
• Talep fisi satırlarının bir kısmı karsılanmıs, karsılanıyor durumundaki talep satırlarının
karsılanmamıs miktarı devredilir. Bu durumda olan ve devredilen talep fislerinin tamamı
onaylandı durumda olusacaktır.
• Devredilecek talep fisleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek veya eski
numaraları ile devredilir.
• Devredilen talep fislerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak olusacaktır. Teslim tarihlerinde bir
değisiklik olmayacaktır.
Üretim Planlama Öneri Fisleri Devri
• Üretim planlama öneri fislerinde onay bilgisi “Karsılandı” üretim planlama öneri fislerinin devri
yapılmayacaktır.
• Karsılandı durumundaki üretim planlama öneri satırları devredilmeyecektir.
• Üretim planlama öneri fisi satırlarının bir kısmı karsılanmıs ise, karsılanıyor durumundaki
üretim planlama öneri satırlarının karsılanmamıs miktarı devredilir. Bu durumda olan ve
devredilen üretim planlama öneri fislerinin tamamı onaylandı durumda olusacaktır.
• Devredilecek üretim planlama öneri fisleri devir parametrelerine göre yeni numara verilerek
veya eski numaraları ile devredilir.
• Devredilen üretim planlama öneri fislerinin yeni dönemin ilk tarihi olarak olusacaktır.
• Teslim tarihlerinde bir değisiklik olmayacaktır.

• Devir yapıldığında siparisler yeni döneme aktarılacaktır .CTP bağlantısı firma bazında
tutulduğundan yeni dönemde siparis bağlanması durumunda ,yeni fisin referansına göre
önceki dönem güncellenecektir. Bu durumda firma devrinin yapılması gerekmektedir.
Faturalar
• Devir parametrelerine bağlı olarak Proforma faturalar devredilir.
• Proforma fatura dısında hiç bir faturanın yeni mali döneme devri yapılmaz.
Cari hesap devri
• Devir sonrasında Cari hesap kartındaki sayısal alanlar ve ilgili pencereler su sekildedir
Hesap Özeti : Cari hesap açılıs fisleri bu pencerede açılıs için ayrılan bölümde görüntülenecektir.
Risk Bilgileri : Karsılıksız çek / protestolu senet alanlarında devir parametrelerine göre ya aynen
önceki dönem sonundaki bilgiler aynen aktarılacaktır, ya da sıfır değeri alacaktır.
Risk toplamı : Açılıs fisleri sonucunda olusan cari hesap bakiyesi borç ise bu alana (+) olarak,
alacak ise (-) olarak aynen yazılacaktır.
Aynı sekilde Raporlama dövizine göre risk tutarları getirilecektir.
Đrsaliye riski devredilmeyecektir.
Siparislerin riski yeni döneme aktarılan fis tutarlarına göre düzenlenecektir.
Borç Takip Penceresi : Cari hesaba ait açılıs islemleri satırlarında yer alan islem dövizi türüne göre,
borç takip penceresinde bağlı olduğu ödeme tarihine göre görüntülenecektir.
Döviz toplamları : Cari hesaba ait açılıs islemleri satırlarında yer alan islem dövizi türlerine göre
gruplanarak toplam değerleri bu pencerede görüntülenecektir.
• Cari hesapların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, cari hesap açılıs fisleri aracılığıyla
yapılır.
• Bir cari hesabın toplam bakiyesi tek bir islem satırı olarak devredilmez. Devir islemi
yapılmadan önce bakiye tutarı su iki kritere göre parçalanır.
Đslem dövizi türüne , Her islem dövizi cinsinden cari hesap bakiyesi ve bunların yerel para birimi
karsılıkları belirlenir. Đsyeri bilgisine göre , Đslem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler islemlerin
kaydedildiği isyeri numaralarına göre de parçalanır. Sonuçta her isyerine ait cari hesap bakiyeleri isyeri
numaraları farklı olan ayrı açılıs fisleri olusturur. Bu fislerin satırlarında cari hesabın islem dövizi türü, döviz
tutarı ve bunun yerel para birimi ve raporlama dövizinden karsılığı yer alır. (Satırda kullanılan kur bilgisi
islem dövizi bakiyesi / Yerel para birimi karsılığı olarak hesaplanır.)
• Devir parametrelerinde cari hesap devri ödeme/tahsilat hareketlerine göre aktarılacak seçilmis
ise ; o cari hesabın islem dövizlerine göre ayrılmıs olan tüm borç takip pencerelerinde o anda
kapanmamıs olarak görünen hareketler islemlerin yapıldığı isyerleri ve borç alacak türüne göre
ayrıldıktan sonra, bu hareketlerin vade tarihlerine ve tutarlarına bakılarak program tarafından
ödeme hareketleri olusturulur. Daha sonra isyerlerine göre kesilen açılıs fislerinde cari
hesapların islem dövizine ve borç alacak türüne göre parçalanmıs bakiyeleri ayrı satırlar
halinde yer alır ve bu satırlara ait açıklama alanlarında geçmis dönem fis bilgileri getirilir.
• Devir parametrelerinde cari hesap devri son bakiye üzerinden yapılacak seçilmis ise o cari
hesabın islem dövizlerine ve isyerlerine göre parçalanmıs olan bakiyesi borç takip islemlerine
bakılmaksızın açılıs fislerine aktarılır. Bu durumda borç takip sistemi açısından tüm açılıs
islemleri vadesi mali yıl basına esit olan hareketler olarak değerlendirilir.

• Parametre cari hesap son bakiye ticari islem grubu üzerinden seçilmis ise o cari hesabın ticari
islem grubu ve islem dövizlerine göre bakiyeleri isyerleri bazında açılıs fislerinde
listelenecektir.
• Hiç bir cari hesap isleminin yeni mali döneme devri yapılmaz.
• Cari hesap “kredi kartı“ islemleri ile cari hesap kartında olusan borç bakiyesi devir islemleri ile
bir sonraki mali döneme açılıs fisi olarak aktarılır.
• Kredi katı fisleri ise devir ile aktarılmaz. Kredi kartı tahsilatı penceresinde çalısma dönemi
seçimi ile önceki dönemdeki fislerin tahsilatı yeni dönemde gerçeklestirilebilmektedir.
Çek / Senet devri
• Çek/Senet islemleri ( bordroların) yeni mali döneme devri yapılmaz.
• Çek/Senet kartlarının yeni mali döneme devredilmesi açılıs bordrosu ya da devir bordrosu gibi
islemler ile yapılmaz.
• Devir islemi için devir çek/senetleri adı verilen kart türleri kullanılır.
• Yeni mali döneme devredilmeyen çek/senetler :
- “Tahsil edildi” durumunda olanlar ,
- “ Portföyden iade” edilenler ,
- Protestolu senet ve karsılıksız çekler : Devredilmeyecek ise ; “ Protestolu senetler” ve “Karsılıksız
çekler” statüsünde olanlar,
- Tahsil edilemeyen çekler : Devredilmeyecek ise ;
“ Tahsil edilemiyor” statüsünde olanlar ,
- Vadesi devir parametrelerinde belirlenen gün sayısından önceye rastlayan çek ve senetler ,
- Ciro edildiği tarihten devir parametrelerinde belirlenen ciro takip süresinden daha fazla süre
geçmis olan “ciro edildi” statüsündeki çek/senetler devredilmez.
• Yukarıda sayılan durumların dısındaki tüm çek/senetler devredilir.
Banka devri
• Devir sonrası Banka kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler söyledir :
Dövizli toplamlar : Banka kartına bağlı hesapların devri sonucunda aktarılan rakamlar hesap döviz
türlerine göre gruplanarak bu pencerede görüntülenmelidir.
• Devir sonrası Banka hesap kartlarındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler söyledir
Borç : Banka açılıs fislerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye borç ise
ilgili hesap detayının borç alanında görüntülenir.
Alacak : Banka açılıs fislerinde seçilen hesap kodu ve hesap detayına göre devreden bakiye alacak
ise ilgili hesap detayının borç alanında görüntülenir.
Bakiye : Borç – Alacak Hesap Özeti : Banka açılıs fisleriyle devredilen tutarlar hesap detayları
bazında bu pencerenin açılıs bölümünde görüntülenmelidir.
Döviz toplamları : Banka hesapları bazında dövizli toplamlar olamaz.
• Banka kartları bazında bakiye devri yapılmaz.

• Banka hesaplarının dönem sonundaki bakiyelerinin devri, Banka açılıs fisleri aracılığıyla
yapılır.
• Açılıs fisinde sadece CHS, ÇKK ve SKK hesaplarının dönem sonu bakiyeleri yer alır. Diğer
hesaplar için açılıs fisi olusmaz. Bu hesapları bakiyeleri doğrudan banka hesap kartına yazılır.
• Bir banka hesabının toplam bakiyesi tek bir islem satırı olarak devredilmez. Devir islemi
yapılmadan önce bakiye tutarı su iki kritere göre parçalanır.
Hesap detayına göre ; Her hesap detayına ait bakiye ait olduğu hesabın döviz türü ve raporlama
dövizi cinsinden belirlenir. Đsyeri bilgisine göre ; Hesap detayına türüne göre parçalanan bakiyeler
islemlerin kaydedildiği isyeri numaralarına göre de parçalanır.
• Her isyerine ait banka hesap bakiyeleri isyeri numaraları farklı olan ayrı açılıs fisleri olusturur.
Bunun yanısıra banka hesabının hesap detayına göre de ayrı açılıs satırları olusturulur. Bu
satırlarda kart döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karsılığı yer alır. (
Đslemde kullanılan kur bilgisi islem Döviz tutarı / yerel para birimi olarak bulunur.)
• Hiç bir banka isleminin yeni mali döneme devri yapılmaz
• Banka kur farkı fisleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen banka kur
farkı fisleri kümülatif toplam olarak isyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan banka kur
farkı fisleri M isaretli olarak sistemde yer alır ve banka bakiyesini etkilemez.
Kasa devri
• Devir sonrasında Kasa kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler söyledir :
Tahsilatlar toplamı : Kasanın önceki dönemden devreden borç bakiyesi bu alanda görüntülenir
Ödemeler toplamı : Kasa önceki dönemden alacak bakiyesi devredemez.
Kasa bakiyesi : Önceki dönemden devreden kasa bakiyesi bu alanda görüntülenir.
Hesap Özeti ( Günlük,Aylık,Haftalık) : Her üç hesap özetinde de önceki dönemden devreden kasa
bakiyesi açılıs fisi bölümünde görüntülenmelidir.
Döviz toplamları : Kasa bakiyeleri islem dövizi türlerine göre parçalanarak devredilir. Bu durumda
döviz toplamlarında devredilen her islem dövizi türünden bakiye ve bunların yerel para birimi karsılıkları
görüntülenmelidir.
• Kasaların dönem sonundaki bakiyelerinin devri, kasa açılıs islemleri (sadece açılıs borç
islemi) aracılığıyla yapılır.
• Bir kasanın toplam bakiyesi tek bir islem satırı olarak devredilmez. Devir islemi yapılmadan
önce bakiye tutarı su iki kritere göre parçalanır:
Đslem döviz türüne ; Her islem dövizi cinsinden kasa bakiyesi ve bunların yerel para birimi
karsılıkları belirlenir.
Đsyeri bilgisine göre ; Đslem dövizi türüne göre parçalanan bakiyeler ,islemelerin kaydedildiği isyeri
numaralarına göre de parçalanır.
• Sonuçta her isyerine ait kasa bakiyeleri isyeri numaraları farklı olan ayrı açılıs islemleri
olusturur. Bunun yanısıra kasanın islem dövizi türüne göre de ayrı açılıs islemleri olusturulur.
Bu islemlerde döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel para biriminden karsılığı yer alır.
• Kasa islemlerinin yeni mali yıla devri yapılmaz.

• Kasa kur farkı fisleri devir parametresine bağlı olarak devredilebilir. Devredilen kasa kur farkı
fisleri kümülatif toplam olarak isyeri kriterine bağlı olarak listelenir. Aktarılan kasa kur farkı
fisleri M isaretli olarak sistemde yer alır ve kasa bakiyesini etkilemez.
Muhasebe devri
Muhasebe devri, “Hareketler üzerinden” ve “Toplamlar üzerinden” olmak üzere iki farklı seçimle
yapılabilmektedir.
Hareketler üzerinden
• Đsyeri, Đslem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılıs fisine getirilir. Açılıs fisi satırında aynı zamanda Masraf merkezi
ve Proje kodu dağılımı gösterilir
• Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler söyledir:
Borç , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi , Birim : Muhasebe açılıs fisinde ilgili hesabın devreden
bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi , Birim : Muhasebe açılıs fisinde ilgili hesabın
devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye : Borç - Alacak
Hesap Özeti : Muhasebe açılıs fisinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılıs
bölümünde görüntülenir.
Dövizli toplamlar : Muhasebe açılıs fislerinde ilgili hesabın devreden islem dövizi tutarları ve
bunların yerel para birimi karsılıkları bu pencerede görüntülenir.
• Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar söyledir :
Borç , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi : Muhasebe açılıs fisinde ilgili masraf merkezinin
devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.
Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi : Muhasebe açılıs fisinde ilgili masraf merkezinin
devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.
Bakiye : Borç - Alacak
Hesap Özeti : Muhasebe açılıs fisinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede
açılıs bölümünde görüntülenir.
Dövizli toplamlar : Muhasebe açılıs fislerinde ilgili masraf merkezinin devreden islem dövizi tutarları
ve bunların yerel para birimi karsılıkları bu pencerede görüntülenir.
• Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir islem satırı olarak devredilmez. Devir
islemi yapılmadan önce bakiye tutarı su iki kritere göre parçalanır.
Đslem dövizi türüne göre ; Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, islem
dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karsılıklarına göre de parçalanır.
Đsyeri bilgisine göre ; Đslem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler islemlerin kaydedildiği isyeri
numaralarına göre de parçalanır.
• Masraf merkezi girilen satırlar Masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait
bakiye Đsyeri ve Đslem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.
• Sonuçta her isyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri isyeri numaraları farklı olan ayrı açılıs

fisleri olusturur. Bunun yanısıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve islem dövizi bilgilerine göre de
ayrı açılıs satırları olusturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, islem döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel ve
raporlama para biriminden karsılıkları yer alır. ( Đslemde kullanılan kur bilgisi islem dövizi bakiyesi / yerel
para birimi olarak bulunur.)
• Masraf merkezi hareketlerine benzer sekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır.
• Muhasebe kur farkı fisleri açılıs fisinde bakiye olarak listelenmektedir.
Toplamlar Üzerinden
• Đsyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılıs fisine getirilir .
• Masraf merkezi, proje, islem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap
bakiyeleri devredilir.
• Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir islem satırı olarak devredilir.
• Muhasebe kur farkı fisleri açılıs fisinde bakiye olarak listelenmektedir.
Yeni Dönemde Diğer Kartlara Ulasım
• Đndirim, masraf ve promosyon kartları aynen aktarılır.
• Hizmet kartları aynen aktarılır. Faturalar aktarılmadığı için hizmet kartları hareket görmemis
durumunda gözükürler.
• Stok ve hizmet alıs/satıs fiyatları aynen aktarılır. Baslangıç ve Bitis tarihleri kontrol edilmeli ve yeni
döneme göre revize edilmelidir.
• Dağıtım Araçları ve Satıcılar aynen aktarılır
• Alternatif stok bilgileri aynen aktarılır.
• Ödeme planları aynen aktarılır. Yeni ödeme planı olusmaz.
• Kampanya kartları aynen aktarılır. Geçerlilik tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize
edilmelidir.
NOT : Aslında bu bilgiler aktarılmıyor. Sadece dönem islemleri farklı kataloglarda durdukları için
yeni döneme açılıs aktarılıyor. Yoksa tüm kart yapıları ve tanımlarını dönemler ortak olarak kullanıyor.
Logo Connect Firma / Dönem Devir Đslemleri:
Dönem Devri:
Connect’de yapılacaklar : Çalısma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalısma alanı
olusturulur. Bu çalısma alanına parametrelerden aynı numaralı firma ve yeni dönem numarası seçilir.
Firma seçimi bu ekranda zorunludur.
Firma Devri:

Connect’de yapılacaklar : Çalısma alanı üzerinde “Devir” seçeneği kullanılarak yeni bir çalısma alanı
olusturulur. Bu çalısma alanına parametrelerden yeni firma numarası ve dönemi seçilir. Firma seçimi bu
ekranda zorunludur.
Uyarılar:
• Çalısma alanı üzerinde devir seçeneği ile yeni çalısma alanı parametreleri girilirken MyLOGO
Server’ı ile bağlantı sağlanamaz ya da hatalı bilgi girisi yapılırsa devir iptal edilir.
• Firma kopyalama ile olusmus yeni firmanın MyLOGO Server’ına kaydı, devir isleminden önce
yapılmamalıdır. Yeni firma serverda tanımlı ise devir yapılamaz.
• Eski firma ya da dönemi için islem yapılmaya devam edilebilir.
1.90.00 Versiyonu Devir Düzenlemeleri
Farklı Veritabanındaki Firmaya Devir Đslemi:
Ek özellik paketi 1 özelliği açıkken firma bazında veritabanı kullanılabilmektedir, firma bazında
veritabanı kullanılırken bir firmadan farklı veritabanındaki bir firmaya devir islemi yapılabilmektedir.
Öncelikle yeni bir veritabanı eklenmelidir, örneğimizde yeni eklenen veritabanının adı SAFE051’dir.
Devir programında mevcut firma bilgileri ve yeni eklenecek (veritabanı olusturulmus ancak firmaya
ait dos yalar olusturulmamıs) firma bilgileri girilecektir.


Firma numarası, adı ve ünvanı bilgileri girildikten sonra sağ üst kösede bulunan “Bağlantı Ayarları”
düğmesine basıldıktan sonra değisen penceredeyeni firma için kullanılacak olan olan veritabanı bilgisi ve bu veritabanına bağlantı bilgileri girilecektir.


Bu bilgiler girildikten sonra devir islemi, farklı firmaya devir islemlerinde yapıldığı gibi gerçeklestirilmelidir.
Devir Fisi Satır Sayısı Parametresi:
Devir parametrelerine “Devir fisi satır sayısı” filtresi eklenmistir, bu filtreye girilen değer ile devir
sırasında bir defada islem görecek toplam satır sayısı ifade edilmektedir. Filtre öndeğeri 300 olarak
gelmekte olup, devir fisi satır sayısı filtresi 1 ile 9999 arasında bir değer alabilmektedir.


Örneklerle açıklamak gerekirse.
• Seri numarası takibi yapılan bir malzemenin alım irsaliyesinde 1 satır girilip miktar 500
girildiğinde 500 satır seri numarası olusacaktır. Devir fisi satır sayısı parametresi
kullanıldığında bu islem 500 satır olarak dikkate alınacaktır.
• Bu filtrede belirtilen satır sayısı okunan bilgilerin satır sayısı olduğundan, 200 satır bir bilgi
okunduğunda, bu bilgileri 3 ayrı isyerine aitse (1 numaralı isyerine ait 40 satır; 2 numaralı
isyerine ait 50 satır ve 3 numaralı isyerine ait 110 satır), 3 ayrı devir fisi olusacak ve 1
numaralı isyerine ait devir fisine 40, 2 numaralı isyerine ait devir fisine 50 ve 3 numaralı
isyerine ait devir fisine 110 satırlık bilgi aktarılacaktır.
• Daha önceki yıllardaki devir islemleri de bu sekilde yapılmaktaydı.(Satır sayılarının
değerlendirme sekli olarak).Geçen senelerde okunan bilginin satır sayısına müdahale
edilemiyordu, eklenen filtre ile kullanıcının devir için olusturulan fise gönderilen bilginin 9999
satıra kadar arttırabilmesi sağlanmıstır.
Teminat devri:
Devir.exe ile açılan filtreler penceresinde teminat ile ilgili seçenekler listelenecektir.
• Devredilecek bölümler seçeneğinde Teminat seçeneği
• C / H Teminat risk parametreleri : Devredilecek – devredilmeyecek seçeneği
Devir seçeneği ile teminatların devri gerçeklestirildiğinde teminat bordroları yeni mali döneme
aktarılmaz.
Yeni döneme devredilmeyen teminatlar:
• Çözdürüldü statüsündeki teminatlar
• Portföyden iade edilenler
Bu durumların dısında sistemde bulunan teminatlar yeni döneme devredilirler.
Komisyon geri ödemeleri aynen devredilecektir. Komisyon ödemelerinin bir kısmı önceki dönemde
yapılan , devredilen teminat kartlarına ait komisyon ödemelerinin ilgili banka fisleri için “ ilgili kayıt bir
önceki mali yıla aittir “ mesajı alınacaktır.
Devredilmeyen (çözdürüldü, iade edildi ) teminat bordrolarının komisyon geri ödemeleri planda
olsa bile hiçbir sekilde devredilmeyecektir.
Bir önceki yıla ait teminatlar programda devir seçeneği ile manuel olarak sisteme girilebilir.
Manuel nakit türünde devir teminat kartı girisi yapıldığında “ Đlgili banka fisi olusturulacaktır : Evet –
Hayır “ penceresi gelecektir. Mesaja evet denildiğinde devir teminat tutarı banka bakiyesine
yansıyacak , hayır ile geçildiğinde de banka bakiyesi etkilenmeden devir teminat girisi yapılmıs
olacaktır.
Muhasebe Devrinde Devredilecek Đsyeleri Parametresi
Muhasebe devrinin belirli isyerleri için yapılması sağlanmıstır. Muhasebe devrinde devir edilecek
isyerleri bu parametreden seçilebilecektir.Açılıs ve Kapanıs Fisleri seçilen isyerleri için olusturulacaktır.

(1 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.