Bilgi bankası
Bilgi Bankası
Otomatik Terfi
Gönderen Didem Tülü on 02 January 2014 03:57 PM

TOPLU TERFİ İŞLEMLERİNİN OTOMATİK OLARAK YAPILMASI

657 sayılı devlet memurları kanuna tabi olarak çalısan memurlar memuriyet süreleri boyunca
kanunda belirtilen sartları tasıdıkları ve bulunduğu sürece her yıl bir kademe, üç yılda bir derece
ilerlemesi yapılır.

Kademe artısları : Devlet memurlarının kademe ilerlemesi için asağıdaki sartların bulunması
gerekir ;

• Bulunduğu kademede en az bir yıl çalısmıs olması ,
• O yıl içinde olumlu sicil almıs bulunması, ( 100 üzerinden 60 veya daha yukarıda not alınmıs olmalı)
• Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması,

Derece Artısları : Devlet memurlarının derece yükselmesinin yapılabilmesi için aranılan sartlar
sunlardır ;

• Üst derecede bos bir kadronun bulunması,
• Derecesi içinde en az üç yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl bulunmus,
• Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmis,
• Sicil bakımından üst dereceleri yükselebilecek nitelikte bulunduğunun saptanmıs olması sarttır.

Terfi islemlerinin İK programında uygulama adımlarında; sicil kartlarına tek tek girilip yeni derece ve kademelerini kaydederek atama kaydı olusuturulabileceği gibi tüm siciller için tek/otomatik bir islem ile de yapılabilir.

o Terfi islemlerinin tüm terfisi gelmis siciller için otomatik olarak yapılabilmesi için; personelin terfi edeceği tarihlerin, sicil kartları/ücret bilgileri tabında yer alan terfi tarihleri alanına kaydedilmesi gerekmektedir. Bu alanlar toplu terfi islemi yapıldıkça otomatik olarak program tarafından güncellenecektir

o Açığa alınma veya istisnai durumlarda terfi durdurma söz konusu olur, herhangi bir personelin terfi isleminin yapılması istenmiyorsa; kullanıcının sicil kartındaki terfi tarihlerinden ilgili alan/alanların durdurulan terfi için sıfırlaması gerekmektedir.

o Kamu terfi sürecinde ilerlemeler ile ilgili iki kontrol sekli vardır.

1. Öğrenim durumuna göre yükselebileceği maksimum derece kontrolü; bu kontrol üç
derece terfisi için de geçerlidir.

2. Personelin kadro bilgisinden gelen derece bilgisi; ödeme derecesi ile kazanılmıs hak derecesi için kontrol edilirken, ES derecesi için bu kontrol yapılmaz. Sicilin ulasabileceği maksimum derece, sicile seçilmis bir kadro/pozisyon kartı varsa, bu karttaki derecedir.

• Bu kontroller eğer kisinin herhangi bir derece/kademesi 3. kademede ise
yapılır.

 İslem;

Yukarıdaki kontrollere bağlı kalarak Sicil Yönetimi /İslemler bölümünden “Toplu Terfi İslemleri” terfi tarihleri belirtilerek baslatıldığında terfi dönemi içerisinde seçilen filtrelere
göre islem yapılır. Program tarafından yapılan kontrol ve islemler sunlardır; 

o “Kademe ilerlemesi” gelmis olan personellerin ilerlemeleri otomatik olarak yapılır ve sicil kartlarında terfi tarihleri de bir yıl ötelenir.

• { Maas terfi tarihi }
• { Kadro terfi tarihi }
• { Emekli sandığı terfi tarihi } alanları kontrol edilir ve bu üç tarihten herhangi biri verilen tarih aralığına denk geliyorsa ise o sicil tespit edilir.

Verilen tarih aralığına denk gelen personelin, kademe bilgisi program tarafından kontrol edilir. ( Personelin son atamasına ve ücret bilgisine göre) Eğer kademe değeri; 1 veya 2 ise otomatik olarak “1” artırılır, yani kademe bilgisi 1 olanlar 2, 2 olanlar 3 olarak değistirilir. Eğer kademe değeri 3 veya daha fazla ise burada iki kontrol yapılır;

• Öğrenim durumuna göre yükselebileceği maksimum derece karsılastırması yapılır. Yukarıdaki tabloya göre personelin öğrenim durumuna göre yükselebileceği max. derece bilgisi bulunur. Öğrenim durumu kontrolü maas, kadro ve emekli sandığı olarak üç derece / kademe için de yapılır.

Bir derece kademe ile ilgili; kademenin değeri 3 veya daha büyük ise öğrenim durumu ve kadro derecesi kontrollerinden uygun olanlar yapılır.

Ancak “kademe ilerlemesi yapılacak” sonucu bulunan derece ve kademelerde son olarak su kontrol yapılır.

o Personelin bulunduğu derecenin son kademesinde olup olmadığı kontrol edilir. Eğer personel bulunduğu derecenin son kademesinde ise hiç bir islem yapılamaz. Yani;

 • Derece :1 kademe : 4
 • Derece :2 kademe : 6
 • Derece :3 kademe : 8
 • Derece :4 + ise kademe : 9

o Personel için yukarıda yapılan kontroller sonucunda kademe ilerlemesi yapılacak sonucuna varılmıs ve de kisi bulunduğu derecenin son kademesinde değil ise, toplu terfi islemleri ile bir kademe ilerlemesi yapılır ve sicil kartındaki terfi tarihi 1 yıl ötelenerek yeni tarihler kaydedilir. Burada gerçeklestirilen terfi islemleri ile ilgili atama kaydı da olusturulur.

Hizmet sınıfı değisikliği

Kanun parametreleri yan ödeme tablosuna “derece” kolonuna göre islem yapan kurumlar için hizmet sınıfının da otomatik terfi islemi toplu terfi islemleri ile yapılır.

Buna göre örneğin;
Personel hizmet sınıfı tablosunda A hizmet sınıfı 5 .dereceye ait olan yan ödeme puanlarına tabi olsun. Toplu terfi islemi ile maas derecesi 5. dereceden 4. dereceye yükseldiği zaman, hizmet sınıfı ile ilgili de bir terfi islemi gerçeklestirilir ve sicil kartındaki hizmet sınıfı A hizmet sınıfı 4.dereceye yükseltilir ve bu hizmet sınıfının tabi olduğu yan ödeme puanlarına tabi hale getirilir. Burada A hizmet sınıfının 4. derecesinin satırının bulunuduğu kanun parametresi toplu terfi islemlerinde terfi tarihi olarak verilen aralığın baslangıç tarihinden geçerli olan kanun parametresine göre bulunur. Eğer bu kanun parametresinde A hizmet sınıfının 4. derecesi diye bir hizmet sınıfı yok ise sicildeki hizmet sınıfında bir değisiklik yapılmaz.Hizmet sınıfı değisikliği sadece maas derece ilerlemesi durumunda gerçeklestirilir.

Toplu terfi islemlerinde kıdem yılının da otomatik olarak terfi ettirilmesi:

 • Toplu terfi islemleri filtre seçeneklerinde, terfi derecesi tipi “Kıdem Yılı” seçeneği kontrol edilerek islem yapılır. İslem baslatıldığında “kıdem yılı” seçeneği isaretli ise filtreden geçen sicillerin kıdem terfi tarihi bilgisi kontrol edilir. Eğer bu terfi tarihi islem penceresinde verilen tarih aralığında kalıyor ise bu kisilerin kıdem yılı bilgileri “1” artırılır ve kıdem terfi tarihi bir yıl sonraya ötelenir. Bu islem kıdem yılı< 25 olan siciller için yapılır. Kıdem yılı >=25 olan siciller için islem yapılmaz.
 • Toplu terfi islemleri sonucunda derece ve kademe değisikliklerinde olusturulan atama kaydı kıdem yılı için de olusturulur. Eğer derece ve kademe değisikliklerinden herhangi biri ile kıdem yılı değisikliği aynı tarihe denk geliyor ise bütün değisiklikler terfi tarihi baslangıç olmak üzere olusturulan atama kaydında yapılır. Eğer terfi tarihleri farklı farklı ise her değisiklik için kendi terfi tarihi baslangıç tarihi olmak üzere farklı atama kayıtları olusturulur.
 • Eğer olusturulan atama kaydı sadece “kıdem yılı” değisikliğinden kaynaklanmıs ise atamanın açıklaması “kıdem yılı değisikliği” olarak kaydedilir. Atama kaydı hem derece /kademe hem de kıdem yılı değisikliklerinden kaynaklanmıs ise açıklama“Derece/Kademe değisikliği” olarak yazılır.

Toplu terfi islemlerinde personele seçilmis bir kadro/pozisyon bilgisi varsa; bu kadro pozisyonun terfi durumu kontrol edilir. Terfi durumu; “idari” ise derece artıslarında yapılan
kadrosunun derecesi kontrolu yapılmaz.

o Terfi islemi yapılacak personelin kadro pozisyon kartında tanımı kontrol edilir

o Tanımın terfi türü;

 • Akademik ise

• Maas / kadro / emekli sandığı derece artıslarında sadece kadro kartındaki derece bilgisine göre kontrol yapılır, öğrenim durumuna göre yapılan kontroller kaldırılır. Sicilin ulasabileceği maksimum derece bilgisi söyle bulunur: Sicil üzerindeki kadro/pozisyon kartı bulunur. Bu kadro pozisyon kartının terfi türü "akademik" ise kadro pozisyon kartı üzerindeki derece bilgisi sicilin yükselebileceği maksimum derecedir.

 • İdari ise; derece artıslarında kadro /pozisyon kartındaki derecesi ile ilgili yapılan kontroller kaldırılır. Sadece öğrenim durumuna göre kontroller yapılır.
 • Bos ise; personeller için toplu terfi islemleri yapılmaz.

o Terfi islemleri sürecinde kademe artısı için grup halinde raporlar, derece terfisi alınacaklar için ise tek tek raporlar alınarak yapılır. Bunun için programda “Sicil yönetimi /raporlar bölümünde yer alan Personel terfi listesi” raporu kullanılır. Bu raporda terfi tarihi ve terfi durumu filtresi kullanılarak asağıda gösterilen seçeneklere göre terfi bilgileri listelenir. Personel terfi listesi raporunda da bilgiler asağıda anlatılacak kontrollere göre raporlanır.

 

(2 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.