Bilgi bankası
Bilgi Bankası
Arayüz Uyarlama
Gönderen Didem Tülü on 03 January 2014 04:39 PM

ARAYÜZ UYARLAMA

Ek bilgi alanlarını eklemek ve browserları uyarlamak için Arayüz Uyarlama özelliği kullanılmaktadır. IK grubu ürünlerinde kart browser’ları uyarlanabilmektedir.
Ek bilgi alanlarını eklemek için browser içerisinde, formun sol üst kösesindeki kontrol simgesine tıklandığında açılan menüden ulasılan Arayüz Uyarlama seçeneği kullanılmaktadır.

Arayüz Uyarlama seçimi sonrasında, form ekranı tasarım ekranına dönüsür ve Arayüz Uyarlama penceresi açılır.

Ek alanlar browser üzerinden tanımlanmalı; tanımları yapmak için Arayüz Uyarlama penceresinde Ek Alanlar tabı açılmalıdır. Eğer daha önce herhangi bir tanımlama yapılmadıysa ekran bostur; daha önce eklenen alanlar varsa bu ekranda listelenecektir.

Bu liste üzerinde sağ tus tıkladığımız da karsımıza Ekle, Değistir ve Sil seçeneklerinden olusan bir menü gelir.

Ekle : Yeni bir ek alan yaratmak için kullanılır. Bu alanı tıkladığınızda asağıdaki ekranla karsılasırsınız.

Alan Adı : Veritabanında gözükecek alan ismidir. Veritabanı üzerine bu isimle yazılacak olduğundan dolayı SQL Server, Oracle ve programlama dillerinde kullanılan reserved kelimeler ile Türkçe karakterler (Ğ, ğ, Ü, ü, S, s, Đ, ı, Ö, ö, Ç, ç) bu alan adına yazılmamalıdır.

Alan Tipi : Olusturulacak olan ek alanın tipidir. Kullanabileceğiniz alan tipleri asağıdaki listede yer almaktadır;

Küçük Tamsayı: 0 ile 255 arasında bir sayısal değer olabilir. Tanımlarken Length kısmında 1 değerini alır ve edit edilemez. Bu 1 değeri tek karakterli sayı girilebilir anlamında değil, 1 byte biriminde yer kaplayacağı anlamındadır. Form üzerinde Number Editor’e etki edebilen veri tipidir.

Büyük Tamsayı: Noktalık bölüm içermeyen tamsayı verilerdir; değeri -2.147.483.648 ile 2.147.483.648 arasında olabilir. Tanımlarken Length kısmında 4 değerini alır. Bunun anlamı Longint veri tipinin bellekte 4 bytelık yer kapladığıdır.

Küçük Kesirli Sayı: Yüzen noktalı değer denilen veri türüdür. Pozitif sayılar için 1.4E-45 ile 3.4E38 arasında, negatif sayılarda –1.4E-45 ile -3.4E38 arasında bir değer alabilir. Tanımlarken Length kısmında 4 değerini alır. Bunun anlamı Single veri tipinin bellekte 4 bytelık yer kapladığıdır.

Büyük Kesirli Sayı: Yüzen noktalı değer denilen veri türüdür. Single veri tipinden farkı daha fazla veriyi isleyebilmesidir. Pozitif sayılar için 4.9E-324 ile 1.8E308 arasında, negatif sayılarda -4.9E-324 ile -1.8E308 arasında bir değer alabilir. Tanımlarken Lenght kısmında 8 değerini alır. Bunun anlamı Double veri tipinin bellekte 8 bytelık yer kapladığıdır.

Metin: Alfanümerik veri tutan değiskenlerin değeridir. Tanımlarken Length kısmına bir değer gelmez, el ile girmek gerekmektedir. Bu alana gireceğimiz değer kullanacağımız karakter sayısını ifade eder. Örneğin ‘isim’ adında bir veri alanı olusturuyorsak vereceğimiz değerin 5 olması mantıksızdır. Çünkü ismi 5 karakter olan ‘Ahmet’ kisisini kayıt edebilirken ismi 5 karakterden büyük olan ‘Mehmet’ değerini kayıt edemeyiz. 

Bu temel tiplerin dısında bunlara bağlı olarak çesitli özellikler almıs tiplerde bu alan tanımlamalarında yer alır;

Seçim: Combo tipinde bir alan eklemek için kullanılır. Bu alan veritabanında numeric bir alan açar fakat form üzerinde text listenin içerisinden seçim yapmamızı sağlar. Bu alan formun üzerine çekildiğinde normal bir edit olarak değil combo olarak(kenarındaki asağı ok tıklandığında gözüken liste seklinde) yer alır. Selection edit’in içerisine yazacağımız verileri Properties ekranındaki Items alanına “<değer>~<id>” seklinde yazmalıyız. Burada yazdığımız <değer> formda göreceğimiz text’i, <id> ise veritabanına yazılacak numaradır. Veritabanındaki hareketler bu <id> üzerindendir.

Döviz Türü Para birimi tipidir. Parasal bir değer tutulacağı zaman bu alan tipi seçilmeli ve veritabanında olusması sağlanmalıdır.

Tarih: Tarih formatlı bir edit kullanmak istiyorsak bu alanı kullanmalıyız. Bu alan kullanıldığında veritabanında otomatik olarak LongInt bir alan yaratılacaktır. Bu alanın LongInt olmasının nedeni uyarlamalarda kullanılan tarih formatının tamsayı tipinde olması ve bazı hesaplamalar ile tarih formatına çevirilmesidir. Ayrıca form üzerine yerlestirildikten sonra çift tıklanırsa, tarihleri görsel olarak seçmemize yarayan takvim açılmaktadır.

Saat: Zaman formatlı bir edit kullanmak istiyorsak bu alanı kullanmalıyız. Bu alan kullanıldığında veritabanında otomatik olarak LongInt bir alan yaratılacaktır. Bu alanın LongInt olmasının nedeni uyarlamalarda kullanılan zaman formatının tamsayı tipinde olması ve bazı hesaplamalar ile saat:dakika formatına çevirilmesidir.

Extended: Çok büyük rakamları kaydetmek için kullanılmaktadır. Veritabanında kapladığı alan 10 Byte olan bu alan ile 22 haneli rakamları bile kaydedebilirsiniz.

Sifre: Giris anında çevredekiler tarafından görülmeyecek sekilde sifrelenen String tipinde alandır. Girdiğimiz her harf form üzerinde “*” seklinde gözükecektir.

Değistir: Daha önce olusturmus olduğunuz bir alan aktif iken bu seçenek seçilirse New seçeneğinde karsılastığımız ekran ile karsılasırız. Bu ekrandaki alanların neler olduğu New seçeneğinde açıklanmıstır.

Sil : Var olan bir alanı silmek için kullanılır.

Arayüz Uyarlama Penceresi

Arayüz Uyarlama penceresi görsel uyarlama esnasında aktif olan kontrollerin özelliklerini değistirmemize, ek veri alanları eklememize, browser üzerine ek kolonlar yerlestirmemize imkan tanıyan penceredir.

Arayüz Uyarlama penceresindeki Ek Alanlar tab’ı browserlar ile formlar arasında farklı çalısmaktadır. Bu alan browserlarda ek alan tanımları yapmamıza, formlar üzerinde ise bu ek alanları formun üzerine yerlestirmeye yaramaktadır.

Properties

Browser ve Form uyarlamalarında, kontrollerin üzerine tıkladığımızda ilgili kontrolle ilgili özellikler Properties ekranında gözükmektedir. Asağıda hangi özelliğin hangi kontrollerde ne ise yaradığını kısaca açıkladık;

Alignment

İlgili kontrolün içerisindeki verinin hizalanısını kontrol eder.

Kullanıldığı kontroller : TextEdit, NumericEdit

Aldığı değerler          : taCenter (Ortada gösterir) taLeftJustify (Sola yaslanmıs gösterir) taRightJustify (Sağa yaslanmıs gösterir)

Anchors

Form boyutu değistirildiğinde yenilenen boyutlara göre ilgili kontrolün nerelere doğru büyütüleceğinin belirlendiği özelliktir.

Kullanıldığı kontroller : Form nesnesi hariç tüm kontrollerde kullanılır
Aldığı değerler          : akBottom (Alta doğru)

                                akLeft (Sola doğru)

                                akRight (Sağa doğru)

                                akTop (Üste doğru)

BorderIcons

Form üzerindeki sistem düğmelerini görünürlük özelliğini değistirmemize yarar. (Örneğin simge durumuna küçült düğmesi kaldırılabilir)

Kullanıldığı kontroller : Form nesnesi

Aldığı değerler          : biHelp (help butonunu aktif eder)

                               biMaximize (ekranı kapla butonunu aktif eder)

                               biMinimize (Simge durumuna küçült aktif eder)

                               biSystemMenu (Sistem simgesini kapatır)

Caption

Kontrol üzerindeki yazıyı değistirebileceğimiz özelliktir

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller
Aldığı değerler : String değer alır

CellFont

Gridlerde hücrelerin yazı tipi bilgisini değistirmek için kullanılır.

Kullanıldığı kontroller : Data Grid, memory Grid
Aldığı değerler          : Üç nokta ile yazı tipleri seçim ekranı açılabilir.

                               Charset (Yazı setini seçmek için kullanılır. Örn : TURKISH)

                               Color (Yazı rengini seçmek için kullanılır)

                               Height (Yazı boyunu ayarlamak için kullanılır)

                               Pitch ()

                               Size (Yazı puntosunu ayarlamak için kullanılır)

ColHeaders

Gridlerdeki kolon baslıklarını kaldırmak için kullanılabilir.

Kullanıldığı kontroller : Data Grid, memory Grid
Aldığı değerler          : Check isareti kaldırılırsa baslıklarda kalkar

Color

İlgili kontrollerin rengini değistirmek için kullanılır.

Kullanıldığı kontroller : Tüm Editler, ComboBox
Aldığı değerler          : ComboBox ile renk seçimi yapılabilir.

ColumnsInfo

Gridlerin kolonlarını ayarlayabileceğimiz özelliktir. Gridler ile ilgili islemler yaparken mutlaka bu alandan da faydalanmalıyız.

Kullanıldığı kontroller : Data Grid, memory Grid
Aldığı değerler          : Üç nokta tıklandığında asağıdaki pencere açılmaktadır.

Bu formun sol tarafında, browser üzerinde kullanılan kolonlar yer almakta, sağ tarafında ise aktif olan kolonun özellikleri görülmektedir.

Browser üzerine yeni bir kolon ekleyip, yeni eklenen kolonda yapmıs olduğunuz ek alanı göstermek istiyorsanız, sol alt kösedeki Add butonuna tıklamalısınız. Bu islemden sonra özellikleri edit edilebilecek bir kolon olusacaktır.

Kolon özellikleri asağıdaki tabloda belirtilmistir;

Enabled

İlgili kontrollerin aktivasyonunu kontrol eder. Eğer bu check isaretli değilse kontroller seçilemez/değistirilemez olur.

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller
Aldığı değerler          : Check isareti kaldırılırsa disabled olur.

Font
Yazı tipi ayarlarının yapılmasını sağlar.

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller
Aldığı değerler          : Üç nokta tıklanarak font seçim ekranı gözükür hale getirilir.
                                Charset (Yazı setini seçmek için kullanılır. Örn : TURKISH)
                                Color (Yazı rengini seçmek için kullanılır)
                                Height (Yazı boyunu ayarlamak için kullanılır)
                                Size (Yazı puntosunu ayarlamak için kullanılır)

Glyph

Grafik yüzleri bulunan kontroller için bitmap resimlerin seçilebileceği özelliktir.

Kullanıldığı kontroller : Grafik button, İmage nesnesi 

Aldığı değerler          : Üç nokta tıklanarak açılan pencereden resim seçimi yapılabilir.

HeaderFont

Gridlerde hücre baslıklarının yazı tipi bilgisini değistirmek için kullanılır.

Kullanıldığı kontroller : Data Grid, memory Grid
Aldığı değerler          : Üç nokta ile yazı tipleri seçim ekranı açılabilir.
                                Charset (Yazı setini seçmek için kullanılır. Örn : TURKISH)
                                Color (Yazı rengini seçmek için kullanılır)
                                Height (Yazı boyunu ayarlamak için kullanılır)
                                Size (Yazı puntosunu ayarlamak için kullanılır)

Height

Tüm kontroller için uzunluk(boy) bilgisini girmek için kullanılıyor.

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller
Aldığı değerler          : Pixel cinsinden sayısal uzunluk bilgisi girilmelidir.

HelpLink

Yardım bağlantısı sağlamak için kullanılıyor. Su an için bu özellik kullanılmıyor.

Items

Form üzerine eklediğimiz Selection tipli alanın içerisindeki sayısal ID’lere göre text verilerin seçilebilmesi için bu alana text veri ve ID tanımlarını yapmalıyız.

Kullanıldığı kontroller : Combo Box (sadece bizim yaptıklarımız)
Aldığı değerler          : Üç nokta tıklandığında veri girilebilecek bir alan açılır. Bu alana girilecek olan text değerin sonuna “~(tilda)” isareti ardındanda unique numeric bir değer girilmeli.

Örnek;

Left

Kontrollerin formun sol kenarına olan uzaklığının pixel cinsinden değeridir.

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller
Aldığı değerler          : Pixel cinsinden sayısal uzunluk bilgisi girilmelidir.

Options

Gridlerin bazı özelliklerini set edebileceğimiz özelliktir.

Kullanıldığı kontroller : Data grid, memory grid
Aldığı değerler          : Seçenekler ve anlamları asağıdaki tabloda belirtilmistir;

RowHeaders

Satır baslığı olup olmamasını belirlediğimiz check kontroldür.

Kullanıldığı kontroller : Data grid, memory grid
Aldığı değerler          : Baslık olsun/olmasın verisi için check.

RowHeight

Satır yüksekliğinin belirlendiği özelliktir.

Kullanıldığı kontroller : Data grid, memory grid
Aldığı değerler          : Satır yüksekliğinin pixel cinsinden sayısal değeridir.

TabOrder

Tab tusuna basıldığındaki ulasım sırasıdır. 0 ilk focus olunacak yerdir ve aritmetik olarak artar.

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller.
Aldığı değerler          : Sayısal değer (0 ile kontrol sayısı arasınde bir değer).

Text

Edit kontroller içerisinde default olarak yazılacak yazıdır.

Kullanıldığı kontroller : Edit nesneleri
Aldığı değerler          : Text tipinde veriler girilebilir

Top

Kontrollerin formun üst kenarına olan uzaklığıdır.

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller
Aldığı değerler          : Sayısal değerler girilebilir.

Visible

Kontrollerin görüntülenebilme özelliğidir.

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller
Aldığı değerler          : Görüntülemek istemediğimiz kontrolün bu özelliği kaldırılmalı

Width

Kontrolün genislik özelliğidir

Kullanıldığı kontroller : Tüm kontroller
Aldığı değerler          : Genislik bilgisinin pixel cinsinden sayısal değeridir.

Uyarlamanın kaydedilmesi ve Rollere bağlanması

Yaptığımız analize uygun olarak uyarlamayı tamamladığımızda bu uyarlamayı kaydetmemiz ve ilgili rollere takmamız gerekmektedir. Uyarlamayı kaydetmek için uyarladığımız browser veya formu kapatmamız gerekmektedir. Formu kapatmaya çalıstığımızda asağıdaki uyarı ile karsılasırız.

Değisiklikleri kaydetmek isteyip istemediğimizi soran bu diyalogta Yes seçilirse uyarlamamız kaydedilerek kapatılır. No seçildiğinde uyarlama kaydedilmez. Cancel seçildiğinde herhangi bir değisiklik yapılmadan uyarlama ekranına geri dönülür. Eğer Yes seçilir ve uyarlama kaydedilirse bu uyarlamanın hangi rollerde kullanılacağını seçtiğimiz asağıdaki ekran karsımıza çıkar;

Formların Uyarlanması

Formların uyarlaması da aynı browserlarda olduğu gibidir. Uyarlama olarak aralarındaki fark; ekalanların browser uyarlaması ile olusturulması, form uyarlamaları içerisinde de bu alanların kullanılmasıdır.
Eklenen alanları forma yapıstırmak için birkaç değisik yöntem mevcuttur. Bunlardan ilki Arayüz Uyarlama penceresindeki Ek Alanlar listesinden forma yapıstırmak istediğimiz alanı sol mouse tusu ile tutup forma sürükleyerek uygun bir yerde bırakmaktır. Yaptığımız bu sürükle – bırak isleminde
formumuzun üzerine veri girebileceğimiz bir edit alanın yanında bir de etiket gelecektir. Bu etiket içerisinde alan olustururken girdiğimiz açıklama alanı yazılı olacaktır. Eğer alanlara herhangi bir açıklama yazmadıysak etikette alanın veritabanındaki ismi yer alacaktır. Etiketteki yazı Özellikler ekranındaki Caption özelliğinden değistirilebilir.

Alanların formun üzerine kelenmesi ile ilgili bir diğer yöntem ise önce form üzerindeki sayfalara yeni bir sayfa ekleyip, alanları ilk yöntemdeki gibi bu sayfaya yerlestirmektir. Ek alanların toplu halde durması ve veri girisinin sistemli yapılabilmesi açısından biz bu ikinci yöntemi öneriyoruz. Form üzerindeki kontrollerde yapabileceğiniz değisiklikleri Arayüz Uyarlama penceresindeki Properties sayfasından yapabilmektesiniz.

Örnek : Sicil Kartının Uyarlanması

1. Özel Sigorta Tipi
2. Sözlesme Tarihi
3. Finans Yetkilisi / E-Mail adresi

1. Sicil kart browser’ı üzerinde Arayüz Uyarlama seçeneği ile Ek Alan baslık ve tipleri tanımlanmalıdır.

2. Tanımlanan ek alanlar role bağlanmalıdır.

3. Form içine yeni bir tab (sayfa) eklenmeli ve tab baslığı değistirilmelidir.

4. Ek alanlar, yeni eklenen sayfaya sürükle/bırak yöntemi ile tasınmalıdır.

Örneğe göre Sözlesme Tarihi ve Sertifika Durumu alanları edit edilebilir özelliktedir ancak Özel SiIKrta Tipi seçimi listeden yapılmalıdır.

5. Özel SiIKrta Tipi bilgileri tanımlanmalıdır. Bunun için Bölge alanının özelliklerinde yer alan Items değerleri girilmelidir. (~ kullanımı önemlidir.)

6. Tasarım sonrasında form ekranı su sekilde olacaktır.

 

 

(3 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil

Yorumlar (0)
Yorum gönder
 
 
Tam İsim:
E-Posta:
Yorumlar:
CAPTCHA Doğrulama 
 
Lütfen resimde gördüğünüz karakterleri aşağıdaki kutucuğa girin. Bu otomatik kayıt ve form gönderilerini engellemek için gereklidir.