RSS Beslemesi
Haberler
Jun
10
e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu Hakkında
Gönderen Mustafa Erhan on 10 June 2020 05:03 PM

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. E-İrsaliye uygulaması, kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” nin elektronik ortamda düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin düzenlemeleri kapsayan uygulamadır.

 

Bu düzenleme kapsamında; Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler 01.01.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.

 

Yine ilgili düzenleme kapsamında aşağıda sayılan mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dâhil) düzenleyecekleri irsaliye belgelerini e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadır.

 

 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans (bayilik lisansı dâhil) alan mükellefler,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler,
  • Maden Kanunu kapsamında maden ruhsat veya sertifikası alanlar,
  • Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
  • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler,
  • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar,
  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Ayrıca yukarıda belirtilen mükelleflerden (Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan ve komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler dahil) , 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) işe başlayacak olanlar için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

Başkanlığımızca uygulamanın kapsamına dahil olan/olacak mükelleflere ilişkin hazırlanan geçiş takvimine https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf linki tıklanarak ulaşılabilir.


Devamını Oku »May
11
Bordro Plus Pandemi Eksik Gün Nedenleri Hk
Gönderen Mustafa Erhan on 11 May 2020 12:04 PM

Değerli müşterilerimiz,

 

Koronavirüs (Covid-19) kapsamında eklenen Sgk eksik gün nedeni 28. ve 29. maddeler eklenmiştir. Logo Bordro Plus Uygulamasında bu eksik gün nedenlerini Ayarlar / Tip tanımları sekmesinin altında bulunan SGK Eksik Çalışma Nedenleri kısmına bu eksik gün nedenlerini ekleye bilirsiniz. 

28- 28.Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10 Md.) 

29- 29.Pandemi Ücretsiz İzin (4857 Geç. 10.Md) Ve Diğer  

Bu maddeleri ekledikten sonra  Sosyal Sigorta Bildirgelerinden Aylık Pirim Be hizmet Belgesi vereceğiniz zaman oluşturduğunuz Excel dosyası bu kanun maddelerini tanımayacak ve Eksik gün nedenleri 01 ile 22 arasında bir değere sahip olmalıdır diye uyarı verecektir. Bu uyarıyı aldığınız da Excel dosyasının güncel versiyonunu indirmeniz gerekmektedir. 

Dosyayı indirmek için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »May
6
Değerli Müşterilerimiz,
 
Covid-19 salgınınına istinaden alınan tedbirler kapsamında Gelirler İdaresi Başkanlığı, e-defter oluşturma, imzalama ve beratlarının yüklenme sürelerinde yapılan değişiklikler için 29 Nisan 2020 tarihli duyuru ile bilgilendirici bir tablo hazırlamıştır.

Tabloya ulaşmak için tıklayınız.Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »Apr
17
Logo bordro çözümleri ile kısa çalışma ödeneği uygulamaları
Gönderen Mustafa Erhan on 17 April 2020 11:46 AM

Değerli Müşterilerimiz

Geçtiğimiz bu zor günlerde İşkur tarafından karşılanan Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasının (Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.)  Bordro plus üzerinde nasıl yapılması gerektiği konusunda sizlere bilgi vermek istedim. 

Öncelikle Çalışma Parametrelerine  Mesailer bölümüne Kısa Çalışma isminde bir mesai eklenir. Sonra Kurum Çalışma Parametrelerine bu  mesai tanımı seçilir kat sayı kısmı 1 olarak gelir burasu  0,5 olarak düzeltilir Sgk, Damga ve Gelir vergisi oranları %100 olarak tanımlanır. Sicil kartlarına bu parametreler aktarılır.

 

Video olarak anlatımı için buraya tıklayınız

 

 


Devamını Oku »Apr
11
Şematron Değişikliği Hakkında!
Gönderen Mustafa Erhan on 11 April 2020 11:27 AM

Değerli Müşterilerimiz

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yeni şematron dosyası yayınlanmıştır.

Yayınlanan şematronda yapılan değişiklikleri görmek için tıklayınız.

LogoConnect uygulaması kullanan müşterilerimizin bu değişikliklerin alabilmesi için LogoConnectSys üzerinden güncelleme sihirbazı çalıştırılması yeterli olacaktır.

Yerel sunucu çözümümüz kullanan müşterilerimiz için güncel şematron dosyasını yerel sunucunun yüklü olduğu klasör içerisindeki XSD klasörüne önceki dosyanın yedeği alınarak kopyalayabilirsiniz. Yerel sunucu için güncel şematron dosyasını indirmek için tıklayınız.

GİB duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

Pronic Yazılım


Devamını Oku »Mar
23
Bilgilendirme
Gönderen Mustafa Erhan on 23 March 2020 08:25 AM

Değerli müşterilerimiz,

 

Bildiğiniz üzere 19 Mart 2020 & 23 Mart 2020 tarihleri arasında evden çalışma (home office) düzenine geçtiğimizin bilgisini sizler paylaşmıştık. COVID-19 salgınının her geçen gün artması sebebiyle evden çalışma (home office) düzenini devam ettirme kararı aldık.

Hem sizlerin hem de çalışanlarımızın sağlığını korumak için aldığımız bu karar uyarınca tüm ekip arkadaşlarımız;

 • Sağlanan gerekli alt yapı, güvenlik önlemleri ve olanaklar ile mevcut görevlerini evlerinden sürdürmeye devam edeceklerdir.
 • Yerinde müdahalenin gerekli olduğu acil durumlar dışında tüm hizmet ve desteklerimiz uzaktan sağlanarak, raporlanacaktır.
 • Müşteri ziyaretleri, görüşmeler ve toplantılarımız mümkün olduğunca dijital platformlar üzerinden planlanacaktır.

Bu süreçte sağlayacağınız katkı, destek ve anlayış için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Not : Şirket hatlarımız aktif olarak hizmet vermektedir.

Tel  : (0352) 228 00 48 

Mail : destek@pronic.com.tr

 
Saygılarımızla,
Pronic Yazılım


Devamını Oku »